Monday, 27 November 2017

Level Ii Forex


Nivå 2 Eiendeler Hva er Nivå 2-eiendeler Nivå 2-eiendeler er ssets som ikke har vanlig markedsprising, men hvis virkelig verdi kan bestemmes lett ut fra andre dataværdier eller markedspriser. Noen ganger kalt merke til modellverdier, Nivå 2 aktivverdier kan nært approximeres ved hjelp av enkle modeller og ekstrapoleringsmetoder ved hjelp av kjente, observerbare priser som parametere. En del av et overordnet krav til børsnoterte selskaper er at de må rapportere til investorer om sminningen av sine eiendeler basert på sikkerhet om virkelig verdiberegninger. BREAKING DOWN Nivå 2 Eiendeler Et eksempel på en Nivå 2-eiendel er en renteswap. hvor eiendelverdien kan bestemmes ut fra de observerte verdiene for underliggende renter og markedsbestemte risikopremier. Klassifikasjonssystemet inkludert Nivå 1, Nivå 2 og Nivå 3 eiendeler kom til grunn som følge av FASB-erklæring 157, som krever at offentlige selskaper skal allokere alle eiendeler basert på pålitelighet av rettferdige markedsverdier. Nivå 2-eiendeler er den midterste klassifiseringen basert på hvor pålitelig deres rettferdige markedsverdier kan beregnes. Nivå 1-eiendeler er enkleste (for eksempel børsnoterte aksjer, obligasjoner), mens Nivå 3-eiendeler kun kan verdsettes basert på interne modeller eller guesstimates, og har ingen observerbare markedspriser. Kjernefinansiert finansanalytiker Nivå 2 Dette er den andre av tre eksamener som tilbys av CFA Institute (tidligere Association for Investment Management and Research (AIMR)). Denne eksamenen (i tillegg til andre krav) må bestås for at en person skal bli CFA-kartholder. CFA-programmet er en globalt anerkjent standard for måling av finansanalytikernes kompetanse og integritet. Nivå II omhandler hovedsakelig verdivurdering av eiendeler. Du må kunne bruke verktøyene og konseptene som vektlegges på nivå I for å analysere og verdsette investeringer, og bør også ha en grundig forståelse av kapitalmarkedet teori og industri og bedriftsanalyse. Klikk her for CFA nivå I og III Pass dine CFA nivå 2 eksamen med Investopedias Free Online Study Guide - Klikk HereWelcome teknisk analytiker BBForex er for forex handelsfolk interessert i å bruke teknisk analyse for deres valuta pair trading. Tusenvis av forexhandlere bruker Bollinger Bands, men dette er den første og eneste nettsiden dedikert til å gi Bollinger Bands analytics utelukkende for valutamarkedet. Nettstedet gir lister over valutapar som passer til Bollinger Band-systemkriteriene, screening, interaktive diagrammer som lar deg programmere egne indikatorer, og mye mer, inkludert 2-D og 3-D diagrammer. Og for å gi de mest profesjonelle verktøyene for trading forex, har BBForex lagt til nettbasert programmering, BBScript, slik at brukerne kan tilpasse sine kartindikatorer og analyse fullt ut. bbforex er ennå ikke optimalisert for mindre mobile berøringsbaserte nettlesere. Det er for tiden best sett på bærbare datamaskiner eller PCer. Adobe Flash Player-pluginet kan være nødvendig for visse funksjoner. Jeg forstår, fortsett: bbforex kopiere 2017 Bollinger Capital Management, Inc.

T Sql Moving Average


La oss si at du har et bord med ca 5 millioner poster og en nvarchar (maks) kolonne fylt med store tekstdata. Du vil sette denne kolonnen til NULL hvis noen annen kolonne 1 er på raskest mulig måte. Den brute force UPDATE fungerer ikke veldig bra her fordi det vil skape stor implisitt transaksjon og ta for alltid. Å gjøre oppdateringer i små batcher av 50K-poster om gangen, men det tar fortsatt 47 timer å fullføre på beefy 32 core64GB-serveren. Er det noen måte å gjøre denne oppdateringen raskere Er det noen magiske spørsmålstips-tabellalternativer som ofrer noe annet (som samtidighet) i bytte for hastighet MERK: Opprettelse av temportabell eller temp-kolonne er ikke et alternativ fordi denne nvarchar (maks) kolonnen innebærer mye av data og bruker så mye plass PS: Ja, SomeOtherColumn er allerede indeksert. Jeg er enig, vi gjør regelmessig oppdateringer som dette på bord med 50Million eller 500Million-poster, og det skjer i løpet av sekunder. Jeg vil gjette at den valgte søkeplanen ikke er veldig optimal og tar mye tid. Jeg har hatt dette med meg når det er en fremmed nøkkelbegrensning på et annet bord på en unindeksert kolonne. Etter å ha sett på spørreplanen skjønte vi at den måtte skanne den andre tabellen for hver sletning som var skyldige. Det hadde 23 millioner rader, indeksering av den andre tabellen brakte slett ned til under 5 sekunder. ndash Cobusve 7 Jun 10 kl 10:46 Fra alt jeg ser, ser det ikke ut til at problemene dine er relatert til indekser. Nøkkelen synes å være i det faktum at feltet nvarchar (max) inneholder mye data. Tenk på hva SQL må gjøre for å utføre denne oppdateringen. Siden kolonnen du oppdaterer er sannsynligvis mer enn 8000 tegn, lagres den utenfor siden, noe som innebærer ytterligere innsats ved å lese denne kolonnen når den ikke er NULL. Når du kjører en batch på 50000 oppdateringer, må SQL plassere dette i en implisitt transaksjon for å gjøre det mulig å rulle tilbake i tilfelle eventuelle problemer. For å kunne rulle tilbake må den lagre den opprinnelige verdien av kolonnen i transaksjonsloggen. Forutsatt (for enkelhets skyld) at hver kolonne inneholder i gjennomsnitt 10 000 byte data, betyr det at 50 000 rader inneholder rundt 500 MB data, som må lagres midlertidig (i enkel gjenopprettingsmodus) eller permanent (i full gjenopprettingsmodus). Det er ingen måte å deaktivere loggene da det vil kompromittere databasens integritet. Jeg kjørte en rask test på hundenes sakte skrivebord, og løpende batcher på til og med 10 000 blir forbudt sakte, men bringer størrelsen til 1000 rader, noe som innebærer en midlertidig loggstørrelse på rundt 10 MB, fungerte bare pent. Jeg lastet et bord med 350.000 rader og merket 50.000 av dem for oppdatering. Dette ferdigstilt på rundt 4 minutter, og siden det skaleres lineært, bør du kunne oppdatere hele 5Million-rader på min sakte desktop på hunden på rundt 6 timer på min 1-prosessor 2 GB-skrivebord, så jeg forventer noe mye bedre på din bøffe server støttet av SAN eller noe. Det kan hende du vil kjøre oppdateringsoppgaven din som en velg, bare velg primærnøkkelen og den store nvarchar-kolonnen, og sørg for at dette løper så fort du forventer. Selvfølgelig kan flaskehalsen være andre brukere som låser ting eller strid på lagring eller minne på serveren, men siden du ikke nevnte andre brukere, antar jeg at du har DB i enbrukermodus for dette. Som en optimalisering bør du sørge for at transaksjonsloggene er på en annen fysisk diskdiskgruppe enn dataene for å minimere søketider. Dette hjalp meg virkelig. Jeg gikk fra 2 timer til 20 minutter med dette. I min erfaring, som jobber i MSSQL 2005, flyttes hver dag (automatisk) 4 millioner 46-byte-poster (ingen nvarchar (maks)) fra ett bord i en database til en annen tabell i en annen database, tar ca. 20 minutter i en QuadCore 8GB , 2Ghz server og det gjør ikke skade på programytelsen. Ved å flytte mener jeg INSERT INTO SELECT og deretter SLETT. CPU-bruken går aldri over 30, selv når bordet som slettes, har 28M-poster, og det gjør hele tiden rundt 4K innskudd per minutt, men ingen oppdateringer. Vel, det er mitt tilfelle, det kan variere avhengig av serverbelastningen din. Angir at uttalelser (oppdateringene dine) kan lese rader som er endret av andre transaksjoner, men ikke ennå forpliktet. I mitt tilfelle er postene readonly. Jeg vet ikke hva rg-tsql betyr, men her finner du informasjon om transaksjons isolasjonsnivåer i MSSQL. Vær alltid forsiktig og sørg for at du forstår implikasjonene ved å lese ukomne transaksjoner. Ja, prosessen din må ikke vente på åpne transaksjoner for å begå før du sletter elementer, men selvfølgelig hvis transaksjonen ikke er forpliktet, vil alt dette bety at du har slettet raden feil. ndash Cobusve Jun 7 10 kl 10:43 Hvis du kjører et produksjonsmiljø med ikke nok plass til å duplisere alle dine bord, tror jeg at du leter etter problemer før eller senere. Hvis du gir litt informasjon om antall rader med SomeOtherColumn1, kan vi kanskje tenke på en annen måte, men jeg foreslår: 0) Sikkerhetskopier bordet ditt 1) ​​Indeks flaggkolonnen 2) Sett tabellalternativet til ingen loggtranctions. hvis posible 3) skriv en lagret prosedyre for å kjøre oppdateringene besvart 2. juni kl 3:17 BTW. trenger du å kjøre denne prosedyren mer enn en gang i et liv ndash Dr. belisarius Jun 2 10 at 3:24 Hvordan stiller du bordsmulighet til quotno log tranctionsquot ndash user356004 Jun 7 10 kl 9:56 Ditt svar 2017 Stack Exchange , IncMest folk er kjent med uttrykket, vil quotthis drepe to fugler med one stonequot. Hvis du ikke gjør det, refererer fasen til en tilnærming som adresserer to mål i en handling. (Dessverre er uttrykket i seg selv ganske ubehagelig, siden de fleste av oss ikke vil kaste stein på uskyldige dyr) I dag kommer jeg til å dekke noen grunnleggende om to gode funksjoner i SQL Server: Columnstore-indeksen (kun tilgjengelig i SQL Server Enterprise) og SQL Query Store. Microsoft implementerte faktisk Columnstore-indeksen i SQL 2012 Enterprise, selv om de har forbedret den i de to siste utgivelsene av SQL Server. Microsoft introduserte Query Store i SQL Server 2016. Så, hva er disse funksjonene og hvorfor er de viktige Vel, jeg har en demo som vil introdusere begge funksjonene og vise hvordan de kan hjelpe oss. Før jeg går videre, dekker jeg også dette (og andre SQL 2016-funksjoner) i min CODE Magazine-artikkel om nye funksjoner SQL 2016. Som en grunnleggende introduksjon kan Columnstore-indeksen bidra til å øke hastigheten på spørringer som skannegistrerer over store mengder data, og Query Store sporer forespørsler om henrettelser, utførelsesplaner og kjøretidsstatistikk som du vanligvis må samle inn manuelt. Stol på meg når jeg sier at disse er flotte funksjoner. For denne demoen skal jeg bruke demo-databasen til Microsoft Contoso Retail Data Warehouse. Løst snakkes Contoso DW som kvote virkelig stor AdventureWorksquot, med tabeller som inneholder millioner av rader. (Det største AdventureWorks-bordet inneholder omtrent 100 000 rader i det meste). Du kan laste ned Contoso DW-databasen her: microsoften-usdownloaddetails. aspxid18279. Contoso DW fungerer veldig bra når du vil teste ytelsen på spørsmål mot større bord. Contoso DW inneholder et standard datalager Fakta tabellen kalt FactOnLineSales, med 12,6 millioner rader. Det er absolutt ikke det største datalagertabellen i verden, men det er ikke barns spill heller. Anta at jeg vil oppsummere salgsbeløp for 2009, og rangere produktene. Jeg kan spørre faktabordet og bli med i produktdimensjonstabellen og bruke en RANK-funksjon, slik: Her er et delvis sett sett av de 10 øverste radene, av Total Sales. På min bærbare datamaskin (i7, 16 GB RAM) tar spørringen alt fra 3-4 sekunder til å kjøre. Det kan ikke virke som enden av verden, men enkelte brukere kan forvente umiddelbare resultater (slik du kan se umiddelbare resultater når du bruker Excel mot en OLAP-terning). Den eneste indeksen jeg har for øyeblikket på denne tabellen, er en klynget indeks på en salgsnøkkel. Hvis jeg ser på utførelsesplanen, gjør SQL Server et forslag om å legge til en dekselindeks i tabellen: Nå, bare fordi SQL Server antyder en indeks, betyr ikke at du blindt bør opprette indekser på hver kvoterende indexquot-melding. I dette tilfellet oppdager SQL Server imidlertid at vi filtrerer basert på år, og bruker produktnøkkelen og salgsbeløpet. Så foreslår SQL Server en dekselindeks, med DateKey som indeksnøkkelfelt. Årsaken til at vi kaller dette en quotcoveringquot-indeks er fordi SQL Server vil sitere langs den ikke-nøkkelfeltkvoten vi brukte i spørringen, citerer ridequot. På denne måten trenger ikke SQL Server å bruke tabellen eller den klyngede indeksen på alle databasemotorer kan bare bruke dekselindeksen for spørringen. Dekker indekser er populære i visse datalagring og rapportering av databasescenarier, selv om de kommer til en pris av databasemotoren som opprettholder dem. Merk: Omslagsindekser har eksistert lenge, så jeg har ennå ikke dekket Kolumnstore-indeksen og Query Store. Så vil jeg legge til dekselindeksen: Hvis jeg gjenoppretter det samme spørsmålet jeg kjørte for et øyeblikk siden (den som samlet salgsbeløpet for hvert produkt), synes spørringen noen ganger å kjøre om et sekund raskere, og jeg får en en annen utførelsesplan, en som bruker en indekssøk i stedet for en indekssøk (ved hjelp av datotasten på dekselindeksen for å hente salget for 2009). Så, før Columnstore Index, kan dette være en måte å optimalisere denne spørringen i mye eldre versjoner av SQL Server. Den går litt raskere enn den første, og jeg får en utførelsesplan med en indekssøk i stedet for en indekssøk. Imidlertid er det noen problemer: De to eksekveringsoperatørene quotIndex Seekquot og quotHash Match (Aggregate) citerer begge i hovedsak drift quote for rowquot. Tenk deg dette i et bord med hundrevis av millioner av rader. Relatert, tenk på innholdet i en faktabord: i dette tilfellet kan en enkelt nøkkelverdi og en enkelt produktnøkkelverdi gjentas over hundre tusenvis av rader (husk at faktabordet også har nøkler for geografi, markedsføring, salgsmann , etc.) Så når quotIndex Seekquot og quotHash Matchquot jobber rad for rad, gjør de så oververdier som kan gjentas over mange andre rader. Dette er normalt der jeg krysser til SQL Server Columnstore-indeksen, som gir et scenario for å forbedre ytelsen til denne spørringen på utrolige måter. Men før jeg gjør det, la vi gå tilbake i tid. La oss gå tilbake til år 2010, da Microsoft introduserte et tillegg for Excel kjent som PowerPivot. Mange husker sannsynligvis å se demo av PowerPivot for Excel, der en bruker kunne lese millioner av rader fra en ekstern datakilde til Excel. PowerPivot vil komprimere dataene, og gi en motor til å lage pivottabeller og pivotdiagrammer som utføres med fantastiske hastigheter mot komprimerte data. PowerPivot brukte en innebygd teknologi som Microsoft kalte quotVertiPaqquot. Denne minneteknologien i PowerPivot vil i utgangspunktet ta dupliserte nøkkelverdier for virksomhetsnøkkelknapper og komprimere dem ned til en enkelt vektor. In-memory-teknologien vil også scanaggregere disse verdiene parallelt, i blokker på flere hundre ad gangen. Den nederste linjen er at Microsoft bakte en stor mengde ytelsesforbedringer i VertiPaq-minnefunksjonen, slik at vi kan bruke det helt ut av den ordspråklige boksen. Hvorfor tar jeg denne lille spasertur ned minnekort Siden Microsoft i SQL Server 2012 implementerte en av de viktigste funksjonene i historien til databasemotoren: Columnstore-indeksen. Indeksen er egentlig bare en indeks i navn: det er en måte å ta et SQL Server-bord på og lage et komprimert kolonneforlag i minnet som komprimerer dupliserte utenlandske nøkkelverdier ned til enkeltvektverdier. Microsoft opprettet også et nytt bufferbasseng for å lese disse komprimerte vektorverdiene parallelt, noe som skaper potensialet for store ytelsesgevinster. Så, jeg kommer til å lage en kolonneindeks på bordet, og jeg får se hvor mye bedre (og mer effektivt) spørringen går, i motsetning til spørringen som går mot dekselindeksen. Så, jeg vil lage en kopi av FactOnlineSales (I39ll call It FactOnlineSalesDetailNCCS), og jeg vil opprette en kolonnestatistikkindeks på duplikatbordet slik at jeg vil blande opp det opprinnelige bordet og dekselindeksen på noen måte. Deretter lager jeg en kolonneindeks på det nye bordet: Merk flere ting: Jeg har angitt flere utenlandske nøkkel kolonner, samt salgsbeløpet. Husk at en kolonnemarkedsindeks ikke er som en tradisjonell rade-indeks. Det er ingen quotkeyquot. Vi indikerer bare hvilke kolonner SQL Server skal komprimere og plassere i et kolonnekort i minnet. For å bruke analogien til PowerPivot for Excel når vi lager en kolonneforhandlerindeks, forteller vi at SQL Server skal gjøre det samme som PowerPivot gjorde da vi importerte 20 millioner rader til Excel ved hjelp av PowerPivot. Så, I39ll kjører spørringen igjen denne gangen det dupliserte FactOnlineSalesDetailNCCS-tabellen som inneholder kolonneforhandlingsindeksen. Denne spørringen kjører øyeblikkelig på mindre enn et sekund. Og jeg kan også si at selv om bordet hadde hundrevis av millioner av rader, ville det fortsatt kjøre på det ordspråklige sitatet på en øyenvippe. Vi kunne se på utførelsesplanen (og i noen få minutter vil vi), men nå er det på tide å dekke Query Store-funksjonen. Tenk deg et øyeblikk, at vi kjørte begge spørringene over natten: spørringen som brukte det vanlige FactOnlineSales-tabellen (med dekselindeksen) og deretter spørringen som brukte duplikatabellen med Columnstore-indeksen. Når vi logger på neste morgen, ønsker vi å se utførelsesplanen for begge spørringene som de skjedde, samt utførelsesstatistikken. Med andre ord, vi liker å se den samme statistikken som vi kunne se om vi kjørte begge spørsmålene interaktivt i SQL Management Studio, slått på TIME og IO Statistics, og så på utførelsesplanen umiddelbart etter at forespørselen ble utført. Vel, det er det som spørringsbutikken tillater oss å gjøre, vi kan slå på (aktivere) spørringslager for en database, noe som vil utløse SQL Server for å lagre søkekspedisjon og planlegge statistikk slik at vi kan se dem senere. Så, jeg kommer til å aktivere Query Store i Contoso-databasen med følgende kommando (og I39ll fjerner også eventuelt caching): Så kjører jeg de to spørringene (og quotequotot jeg kjørte dem for noen timer siden): La oss nå late som de kjørte timer siden. Ifølge det jeg sa, vil Query Store fange utførelsesstatistikken. Så hvordan ser jeg på dem Heldigvis er det ganske enkelt. Hvis jeg utvider Contoso DW-databasen, ser jeg en mappe med spørringslager. Query Store har enorm funksjonalitet, og jeg vil prøve å dekke mye av det i etterfølgende blogginnlegg. Men for øyeblikket vil jeg se utførelsesstatistikk for de to spørringene, og spesifikt undersøke eksekveringsoperatørene for kolonneforhandlingsindeksen. Så høyreklikker jeg på de beste ressursforbrukerne og kjører det alternativet. Det gir meg et diagram som det nedenfor, hvor jeg kan se eksekveringsvarighetstid (i millisekunder) for alle forespørsler som er utført. I dette tilfellet var spørring 1 spørringen mot det opprinnelige bordet med dekselindeksen, og spørring 2 var mot bordet med kolonneforhandlingsindeksen. Tallene ligger ikke i kolonnestatistikkindeksen bedre enn den opprinnelige bordbelegningsindeksen med en faktor på nesten 7 til 1. Jeg kan endre metriske for å se på minnekonsumt i stedet. Merk i så fall at spørring 2 (kolonneforlagsindekset spørringen) brukte mye mer minne. Dette demonstrerer tydelig hvorfor kolonneforhandlingsindeksen representerer quotin-memoryquot-teknologi. SQL Server laster inn hele kolonneforhandlingsindeksen i minnet, og bruker et helt annet buffertbasseng med forbedrede eksekveringsoperatører for å behandle indeksen. OK, så vi har noen grafer for å se utførelsesstatistikk, kan vi se eksekveringsplanen (og eksekveringsoperatørene) knyttet til hver utførelse Ja, vi kan Hvis du klikker på den vertikale linjen for spørringen som brukte kolonneforhandlingsindeksen, ser du kjøringen planlegg under. Det første vi ser er at SQL Server har utført en kolonnestedsindekssøk, og det representerte nesten 100 av kostnaden for spørringen. Du kan kanskje si, et øyeblikk, det første spørsmålet brukte en dekselindeks og utførte en indeks, så hvordan kan en kolonnekursindeks skje raskere? Det er et legitimt spørsmål, og heldigvis er det et svar. Selv når den første spørringen utførte en indekssøk, utførte den fortsatt kvote etter radikott. Hvis jeg legger musen over kolonnestedsindeks-skannoperatøren, ser jeg et verktøytips (som den nedenfor) med en viktig innstilling: Utførelsesmodusen er BATCH (i motsetning til ROW. Som er det vi hadde med det første spørsmålet ved hjelp av dekker indeksen). Den BATCH-modusen forteller oss at SQL Server behandler de komprimerte vektorene (for eventuelle utenlandske nøkkelverdier som dupliseres, for eksempel produktnøkkelen og dato-nøkkelen) i grupper på nesten 1000, parallelt. Så SQL Server er fortsatt i stand til å behandle kolonnestatistikkindeksen mye mer effektivt. I tillegg, hvis jeg legger musen over Hash Match (Aggregate) - oppgaven, ser jeg også at SQL Server samler inn kolonnemarkedsindeksen ved hjelp av Batch-modus (selv om operatøren selv representerer en så liten prosentandel av kostnaden for spørringen) kan spørre, quotOK, så SQL Server komprimerer verdiene i dataene, behandler verdiene som vektorer, og leser dem i blokker med nesten tusen verdier parallelt, men spørringen min bare ønsket data for 2009. Så er SQL Server-skanning over hele settet med dataquot igjen, et godt spørsmål. Svaret er, quote Ikke virkelig. Heldigvis for oss utfører den nye kolonnestørrelsen indeksbufferbasseng en annen funksjon kalt quotsegment eliminationquot. I utgangspunktet vil SQL Server undersøke vektorverdiene for dato-nøkkelkolonnen i kolonnestatistikkindeksen, og eliminere segmenter som er utenfor omfanget av året 2009. Jeg stopper her. I etterfølgende blogginnlegg dekker jeg39ll både kolonnestedsindeksen og Query Store mer detaljert. I hovedsak er det vi har sett her i dag at Columnstore-indeksen kan øke hastigheten på spørringer som skannerer over store mengder data, og Query Store vil fange spørsmålstiltak og la oss undersøke utførelses - og resultatstatistikk senere. Til slutt vil vi gjerne produsere et resultatsett som viser følgende. Legg merke til tre ting: Kolonnene svinger i det vesentlige alle mulige returårsaker, etter å ha vist salgsbeløpet Resultatsettet inneholder subtotaler ved uken slutter (søndag) dato over alle klienter (der klienten er null) Resultatet sett inneholder en total sum rad (hvor klient og dato er begge null) Først, før jeg kommer inn i SQL-enden, kunne vi bruke den dynamiske pivotmatrix-funksjonen i SSRS. Vi ville bare måtte kombinere de to resultatene med en kolonne, og da kunne vi mate resultatene til SSRS-matrisekontrollen, som vil spre returårsakene over kolonnens akse i rapporten. Men ikke alle bruker SSRS (selv om de fleste burde). Men selv da, må utviklere noen ganger forbruke resultatsett i noe annet enn et rapporteringsverktøy. Så for dette eksempelet, antar vi at vi ønsker å generere resultatsettet for en nettrutenett, og evt. Utvikleren ønsker å quotustrip outquot de subtotale radene (hvor jeg har en ResultatSetNum-verdi på 2 og 3) og plasser dem i et oppsummeringsnett. Så bunnlinjen, vi trenger å generere utgangen over direkte fra en lagret prosedyre. Og som en ekstra vridning neste uke kan det være Return Reason X og Y og Z. Så vi vet ikke hvor mange tilbake grunner det kan være. Vi ønsker enkelt at spørringen skal svinge på de mulige forskjellige verdiene for returårsak. Her er hvor T-SQL PIVOT har en begrensning vi trenger for å gi den mulige verdier. Siden vi vant vet at inntil løpstid, må vi generere spørringsstrengen dynamisk ved hjelp av det dynamiske SQL-mønsteret. Det dynamiske SQL-mønsteret innebærer å generere syntaksen, stykke for hverandre, lagre den i en streng, og deretter utføre strengen på slutten. Dynamisk SQL kan være vanskelig, da vi må legge inn syntaks i en streng. Men i dette tilfellet er det vårt eneste sanne alternativ hvis vi ønsker å håndtere et variert antall returårsaker. Jeg har alltid funnet ut at den beste måten å skape en dynamisk SQL-løsning på, er å finne ut hva quote-quotet genererte spørringen ville være på slutten (i dette tilfellet, gitt Return grunnene vi vet om).og deretter reversere det ved å kutte det sammen en del om gangen. Og så, her er SQL-en som vi trenger hvis vi visste at disse returgrunnene (A through D) var statiske og ikke ville endre seg. Spørringen gjør følgende: Kombinerer dataene fra SalesData med dataene fra ReturnData, der vi quothard-wirequot ordet Salg som en handlingstype danner salgstabellen, og deretter bruker du returårsaken fra returdataene til samme handlingstype-kolonne. Det vil gi oss en ren ActionType-kolonne som kan pivotere. Vi kombinerer de to SELECT-setningene til et felles tabelluttrykk (CTE), som i utgangspunktet er en avledet tabellundersøkelse som vi senere bruker i neste setning (til PIVOT) En PIVOT-setning mot CTE, som summerer dollarene for Action Type å være i en av de mulige Action Type-verdiene. Merk at dette er det siste resultatsettet. Vi legger dette inn i en CTE som leser fra den første CTE. Årsaken til dette er fordi vi vil gjøre flere grupperinger på slutten. Den endelige SELECT-setningen, som leser fra PIVOTCTE, og kombinerer den med en etterfølgende spørring mot samme PIVOTCTE, men hvor vi også implementerer to grupperinger i funksjonen GROUPING SETS i SQL 2008: GROUPING etter ukenes sluttdato (dbo. WeekEndingDate) GRUPPERING for alle rader () Så hvis vi visste med sikkerhet at vi aldri hadde flere returårsaker, så ville det være løsningen. Imidlertid må vi ta hensyn til andre årsakskoder. Så vi må generere hele spørringen ovenfor som en stor streng der vi bygger de mulige returårsakene som en kommaseparert liste. Jeg kommer til å vise hele T-SQL-koden for å generere (og utføre) det ønskede spørsmålet. Og så bryter jeg det ut i deler og forklarer hvert trinn. Så først, her er hele koden for å dynamisk generere det jeg har fått over. Det er i utgangspunktet fem trinn vi må dekke. Trinn 1 . Vi vet at et sted i blandingen må vi generere en streng for dette i spørringen: SalesAmount, Årsak A, Årsak B, Årsak C, Årsak D0160016001600160 Det vi kan gjøre er å bygge et midlertidig felles borduttrykk som kombinerer det hardt kablede quotSales Amountquot kolonne med den unike listen over mulige grunnkoder. Når vi har det i en CTE, kan vi bruke det fine, lette trikset FOR FORMAT PATH (3939) for å kollapse disse radene i en enkelt streng, legg et komma foran hver rad som spørringen leser, og bruk deretter STUFF til å erstatte Første forekomst av et komma med tomt rom. Dette er et triks som du kan finne i hundrevis av SQL-blogger. Så denne første delen bygger en streng kalt ActionString som vi kan bruke lenger ned. Steg 2 . Vi vet også at vi vil SUM de genererte pivoted årsakskolonnene, sammen med standard salgskolonnen. Så vi trenger en separat streng for det, som jeg vil ringe SUMSTRING. I39ll bruker bare den opprinnelige ActionString, og erstatt deretter de ytre parentesene med SUM-syntaks, pluss originale braketter. Trinn 3: Nå begynner det virkelige arbeidet. Ved å bruke det opprinnelige spørsmålet som en modell, ønsker vi å generere det opprinnelige spørsmålet (begynner med UNION av de to tabellene), men erstatter eventuelle referanser til svingte kolonner med strenger vi dynamisk generert ovenfor. Også, mens det ikke er absolutt nødvendig, har jeg også opprettet en variabel til bare noen vognreturneringsmatematkombinasjoner som vi vil legge inn i det genererte spørsmålet (for lesbarhet). Så vi vil konstruere hele spørringen til en variabel som heter SQLPivotQuery. Trinn 4. Vi fortsetter å konstruere spørringen igjen, sammenføyning av syntaksen vi kan quothard-wirequot med ActionSelectString (som vi genererte dynamisk for å holde alle mulige returårsverdier). Trinn 5. Endelig vil vi generere den siste delen av Pivot Query, som leser fra 2: e felles tabelluttrykk (PIVOTCTE, fra modellen ovenfor) og genererer den endelige SELECT å lese fra PIVOTCTE og kombinere den med en andre leser mot PIVOTCTE til implementer gruppesettene. Til slutt kan vi quotexecutequot strengen ved hjelp av SQL-systemet lagret proc spexecuteSQL Så forhåpentligvis kan du se at prosessen for å følge for denne typen innsats, er å avgjøre hva den endelige spørringen ville være, basert på ditt nåværende sett med data og verdier (dvs. bygget en spørringsmodell) Skriv den nødvendige T-SQL-koden for å generere forespørselsmodellen som en streng. Kanskje den viktigste delen er å bestemme det unike settet av verdier som du vil PIVOT, og deretter kollapse dem i en streng ved hjelp av STUFF-funksjonen og FOR XML PATH (3939) triks Så hva skjer i dag Vel, minst 13 elementer To somre siden skrev jeg et utkast til BDR som fokuserte (delvis) på rollen som utdanning og verdien av en god liberal kunstbakgrunn, ikke bare for programvarebransjen, men også for andre næringer. Et av temaene til denne spesielle BDR understreket et sentralt og opplyst synspunkt fra den anerkjente programarkitekten Allen Holub angående liberal kunst. Jeg forklarer sannelig hans budskap: Han utheste parallellene mellom programmering og studere historie ved å minne alle om at historien leser og skriver (og jeg legger til, identifiserer mønstre), og programvareutvikling leser og skriver også (og igjen, identifisere mønstre ). Og så skrev jeg et meningsstykke som fokuserte på dette og andre relaterte emner. Men til i dag har jeg aldri kommet rundt for å enten publisere det. Hvert så ofte Id tenker på å revidere det, og Id setter seg selv ned i noen minutter og gjør noen tilpasninger til det. Men da ville livet generelt komme seg og Id aldri fullføre det. Så hva forandret For noen uker siden skrev kollega CoDe Magazine-kolonne og industrileder Ted Neward et stykke i sin vanlige kolonne, Managed Coder, som fikk oppmerksomheten min. Tittelen på artikkelen er On Liberal Arts. og jeg anbefaler at alle leser det. Ted diskuterer verdien av en liberal arts bakgrunn, den falske dikotomi mellom en liberal arts bakgrunn og suksess i programvareutvikling, og behovet for å skrive godt. Han snakker om noen av sine tidligere møter med HR-personaleledelse om hans pedagogiske bakgrunn. Han understreker også behovet for å godta og tilpasse seg endringer i vår bransje, samt kjennetegnene til en vellykket programvareprofessor (å være pålitelig, planlegge fremover og lære å komme forbi den første konflikten med andre lagmedlemmer). Så det er en god les, og det er Teds andre CoDe-artikler og blogginnlegg. Det fikk meg også tilbake til å tenke på mine synspunkter på dette (og andre emner) også, og til slutt motiverte meg til å fullføre mitt eget redaksjonelt. Så, bedre sent enn aldri, her er mitt nåværende Bakers Dozen of Reflections: Jeg sier: Vann fryser ved 32 grader. Hvis du er i en treningsopplæringsrolle, tror du kanskje du gjør alt i verden for å hjelpe noen når de faktisk føler seg en temperatur på 34 grader, og derfor er det ikke noe som gjør det sterkere for dem. Noen ganger tar det bare litt mer innsats eller en annen ideakemisk katalysator eller et nytt perspektiv, noe som betyr at de med tidligere utdanning kan trekke på forskjellige kilder. Vannet fryser ved 32 grader. Noen mennesker kan opprettholde høye konsentrasjoner selv med et rom fullt av støyende mennesker. Jeg er ikke en av dem noen ganger, jeg trenger litt privatliv for å tenke gjennom et kritisk problem. Noen beskriver dette som du må lære å gå bort fra det. Oppgitt på en annen måte, det er et søk etter den sjeldne luften. Denne uken tilbrakte jeg timer i halvt opplyst, stille rom med whiteboard, til jeg fullt ut forstod et problem. Det var først da jeg kunne snakke med andre utviklere om en løsning. Meldingen her er ikke å forkynne hvordan du skal gå om din virksomhet med å løse problemer, men heller for alle å kjenne deres styrker og hva som fungerer, og bruke dem til din fordel så mye som mulig. Noen setninger er som negler på en tavle for meg. Bruk det som et undervisningsmoment er en. (Hvorfor er det som negler på en tavle? For hvis du er en mentorroll, bør du vanligvis være i undervisningsmodus uansett, men subtilt). Heres en annen jeg kan ikke virkelig forklare det med ord, men jeg forstår det. Dette kan høres litt kaldt, men hvis en person virkelig ikke kan forklare noe i ord, kan de kanskje ikke forstå det. Jo, en person kan ha en fuzzy følelse av hvordan noe fungerer. Jeg kan bløffe meg gjennom å beskrive hvordan et digitalkamera fungerer, men sannheten er at jeg ikke forstår det så bra. Det er et fagområde som kalles epistemologi (studiet av kunnskap). En av de grunnleggende grunnlagene for å forstå om det er et kamera eller et mønster - er evnen til å etablere sammenheng, å identifisere kjeden av relaterte hendelser, egenskapene til noen komponenter underveis, etc. Ja, forståelse er noen ganger veldig hardt arbeid , men å dykke inn i et emne og bryte det fra hverandre er verdt innsatsen. Selv de som unngår sertifisering, vil erkjenne at prosessen med å studere for sertifiseringstester vil bidra til å fylle hull i kunnskap. En databasesjef er mer sannsynlig å ansette en databaseutvikler som kan snakke ekstremt (og uten problemer) om transaksjonsisolasjonsnivåer og utløsere, i motsetning til noen som vet om det, men sliter med å beskrive bruken av dem. Det er en annen konsekvens her. Ted Neward anbefaler at utviklere tar opp offentlige taler, blogger osv. Jeg er enig i 100. Prosessen med taler og blogging vil praktisk tvinge deg til å begynne å tenke på emner og bryte ned definisjoner som du kanskje ellers hadde tatt for gitt. For noen år siden trodde jeg at jeg forsto T-SQL MERGE-setningen ganske bra. Men først etter å ha skrevet om det og snakket om å sette spørsmål fra andre som hadde perspektiver som aldri skjedde for meg at forståelsesnivået mitt økte eksponentielt. Jeg kjenner en historie om en ansatt leder som en gang intervjuet en forfatterutvikler for en kontraktsposisjon. Ansatteforvalteren var forakt av publikasjoner generelt, og barket på søkeren. Så hvis du skal jobbe her, vil du helst skrive bøker eller skrive kode Ja, jeg gir det i noen bransjer vil det være noen rene akademikere. Men det som ansette lederen savnet var mulighetene for å styrke og skarpe ferdighetssett. Mens jeg rydde ut en gammel boks bok, kom jeg over en skatt fra 1980-tallet: Programmerere på jobb. som inneholder intervjuer med en veldig ung Bill Gates, Ray Ozzie, og andre kjente navn. Hvert intervju og hvert innsikt er verdt prisen på boken. Etter min mening var det mest interessante intervjuet med Butler Lampson. som ga noen kraftige råd. Til helvete med datakompetanse. Det er helt latterlig. Studer matematikk. Lær å tenke. Lese. Write. These things are of more enduring value. Learn how to prove theorems: A lot of evidence has accumulated over the centuries that suggests this skill is transferable to many other things. Butler speaks the truth . Ill add to that point learn how to play devils advocate against yourself. The more you can reality-check your own processes and work, the better off youll be. The great computer scientistauthor Allen Holub made the connection between software development and the liberal arts specifically, the subject of history. Here was his point: what is history Reading and writing. What is software development Among other things, reading and writing . I used to give my students T-SQL essay questions as practice tests. One student joked that I acted more like a law professor. Well, just like Coach Donny Haskins said in the movie Glory Road, my way is hard. I firmly believe in a strong intellectual foundation for any profession. Just like applications can benefit from frameworks, individuals and their thought processes can benefit from human frameworks as well. Thats the fundamental basis of scholarship. There is a story that back in the 1970s, IBM expanded their recruiting efforts in the major universities by focusing on the best and brightest of liberal arts graduates. Even then they recognized that the best readers and writers might someday become strong programmersystems analysts. (Feel free to use that story to any HR-type who insists that a candidate must have a computer science degree) And speaking of history: if for no other reason, its important to remember the history of product releases if Im doing work at a client site thats still using SQL Server 2008 or even (gasp) SQL Server 2005, I have to remember what features were implemented in the versions over time. Ever have a favorite doctor whom you liked because heshe explained things in plain English, gave you the straight truth, and earned your trust to operate on you Those are mad skills . and are the result of experience and HARD WORK that take years and even decades to cultivate. There are no guarantees of job success focus on the facts, take a few calculated risks when youre sure you can see your way to the finish line, let the chips fall where they may, and never lose sight of being just like that doctor who earned your trust. Even though some days I fall short, I try to treat my client and their data as a doctor would treat patients. Even though a doctor makes more money There are many clichs I detest but heres one I dont hate: There is no such thing as a bad question. As a former instructor, one thing that drew my ire was hearing someone criticize another person for asking a supposedly, stupid question. A question indicates a person acknowledges they have some gap in knowledge theyre looking to fill. Yes, some questions are better worded than others, and some questions require additional framing before they can be answered. But the journey from forming a question to an answer is likely to generate an active mental process in others. There are all GOOD things. Many good and fruitful discussions originate with a stupid question. I work across the board in SSIS, SSAS, SSRS, MDX, PPS, SharePoint, Power BI, DAX all the tools in the Microsoft BI stack. I still write some code from time to time. But guess what I still spend so much time doing writing T-SQL code to profile data as part of the discovery process. All application developers should have good T-SQL chops. Ted Neward writes (correctly) about the need to adapt to technology changes. Ill add to that the need to adapt to clientemployer changes. Companies change business rules. Companies acquire other companies (or become the target of an acquisition). Companies make mistakes in communicating business requirements and specifications. Yes, we can sometimes play a role in helping to manage those changes and sometimes were the fly, not the windshield. These sometimes cause great pain for everyone, especially the I. T. people. This is why the term fact of life exists we have to deal with it. Just like no developer writes bug-free code every time, no I. T. person deals well with change every single time. One of the biggest struggles Ive had in my 28 years in this industry is showing patience and restraint when changes are flying from many different directions. Here is where my prior suggestion about searching for the rarified air can help. If you can manage to assimilate changes into your thought process, and without feeling overwhelmed, odds are youll be a significant asset. In the last 15 months Ive had to deal with a huge amount of professional change. Its been very difficult at times, but Ive resolved that change will be the norm and Ive tried to tweak my own habits as best I can to cope with frequent (and uncertain) change. Its hard, very hard. But as coach Jimmy Duggan said in the movie A League of Their Own: Of course its hard. If it wasnt hard, everyone would do it. The hard, is what makes it great . A powerful message. Theres been talk in the industry over the last few years about conduct at professional conferences (and conduct in the industry as a whole). Many respected writers have written very good editorials on the topic. Heres my input, for what its worth. Its a message to those individuals who have chosen to behave badly: Dude, it shouldnt be that hard to behave like an adult. A few years ago, CoDe Magazine Chief Editor Rod Paddock made some great points in an editorial about Codes of Conduct at conferences. Its definitely unfortunate to have to remind people of what they should expect out of themselves. But the problems go deeper. A few years ago I sat on a five-person panel (3 women, 2 men) at a community event on Women in Technology. The other male stated that men succeed in this industry because the Y chromosome gives men an advantage in areas of performance. The individual who made these remarks is a highly respected technology expert, and not some bozo making dongle remarks at a conference or sponsoring a programming contest where first prize is a date with a bikini model. Our world is becoming increasingly polarized (just watch the news for five minutes), sadly with emotion often winning over reason. Even in our industry, recently I heard someone in a position of responsibility bash software tool XYZ based on a ridiculous premise and then give false praise to a competing tool. So many opinions, so many arguments, but heres the key: before taking a stand, do your homework and get the facts . Sometimes both sides are partly rightor wrong. Theres only one way to determine: get the facts. As Robert Heinlein wrote, Facts are your single clue get the facts Of course, once you get the facts, the next step is to express them in a meaningful and even compelling way. Theres nothing wrong with using some emotion in an intellectual debate but it IS wrong to replace an intellectual debate with emotion and false agenda. A while back I faced resistance to SQL Server Analysis Services from someone who claimed the tool couldnt do feature XYZ. The specifics of XYZ dont matter here. I spent about two hours that evening working up a demo to cogently demonstrate the original claim was false. In that example, it worked. I cant swear it will always work, but to me thats the only way. Im old enough to remember life at a teen in the 1970s. Back then, when a person lost hisher job, (often) it was because the person just wasnt cutting the mustard. Fast-forward to today: a sad fact of life is that even talented people are now losing their jobs because of the changing economic conditions. Theres never a full-proof method for immunity, but now more than ever its critical to provide a high level of what I call the Three Vs (value, versatility, and velocity) for your employerclients. I might not always like working weekends or very late at night to do the proverbial work of two people but then I remember there are folks out there who would give anything to be working at 1 AM at night to feed their families and pay their bills. Always be yourselfyour BEST self. Some people need inspiration from time to time. Heres mine: the great sports movie, Glory Road. If youve never watched it, and even if youre not a sports fan I can almost guarantee youll be moved like never before. And Ill close with this. If you need some major motivation, Ill refer to a story from 2006. Jason McElwain, a high school student with autism, came off the bench to score twenty points in a high school basketball game in Rochester New York. Heres a great YouTube video. His mother said it all . This is the first moment Jason has ever succeeded and is proud of himself. I look at autism as the Berlin Wall. He cracked it. To anyone who wanted to attend my session at todays SQL Saturday event in DC I apologize that the session had to be cancelled. I hate to make excuses, but a combination of getting back late from Detroit (client trip), a car thats dead (blown head gasket), and some sudden health issues with my wife have made it impossible for me to attend. Back in August, I did the same session (ColumnStore Index) for PASS as a webinar. You can go to this link to access the video (itll be streamed, as all PASS videos are streamed) The link does require that you fill out your name and email address, but thats it. And then you can watch the video. Feel free to contact me if you have questions, at kgoffkevinsgoff November 15, 2013 Getting started with Windows Azure and creating SQL Databases in the cloud can be a bit daunting, especially if youve never tried out any of Microsofts cloud offerings. Fortunately, Ive created a webcast to help people get started. This is an absolute beginners guide to creating SQL Databases under Windows Azure. It assumes zero prior knowledge of Azure. You can go to the BDBI Webcasts of this website and check out my webcast (dated 11102013). Or you can just download the webcast videos right here: here is part 1 and here is part 2. You can also download the slide deck here. November 03, 2013 Topic this week: SQL Server Snapshot Isolation Levels, added in SQL Server 2005. To this day, there are still many SQL developers, many good SQL developers who either arent aware of this feature, or havent had time to look at it. Hopefully this information will help. Companion webcast will be uploaded in the next day look for it in the BDBI Webcasts section of this blog. October 26, 2013 Im going to start a weekly post of T-SQL tips, covering many different versions of SQL Server over the years Heres a challenge many developers face. Ill whittle it down to a very simple example, but one where the pattern applies to many situations. Suppose you have a stored procedure that receives a single vendor ID and updates the freight for all orders with that vendor id. create procedure dbo. UpdateVendorOrders update Purchasing. PurchaseOrderHeader set Freight Freight 1 where VendorID VendorID Now, suppose we need to run this for a set of vendor IDs. Today we might run it for three vendors, tomorrow for five vendors, the next day for 100 vendors. We want to pass in the vendor IDs. If youve worked with SQL Server, you can probably guess where Im going with this. The big question is how do we pass a variable number of Vendor IDs Or, stated more generally, how do we pass an array, or a table of keys, to a procedure Something along the lines of exec dbo. UpdateVendorOrders SomeListOfVendors Over the years, developers have come up with different methods: Going all the way back to SQL Server 2000, developers might create a comma-separated list of vendor keys, and pass the CSV list as a varchar to the procedure. The procedure would shred the CSV varchar variable into a table variable and then join the PurchaseOrderHeader table to that table variable (to update the Freight for just those vendors in the table). I wrote about this in CoDe Magazine back in early 2005 (code-magazinearticleprint. aspxquickid0503071ampprintmodetrue. Tip 3) In SQL Server 2005, you could actually create an XML string of the vendor IDs, pass the XML string to the procedure, and then use XQUERY to shred the XML as a table variable. I also wrote about this in CoDe Magazine back in 2007 (code-magazinearticleprint. aspxquickid0703041ampprintmodetrue. Tip 12)Also, some developers will populate a temp table ahead of time, and then reference the temp table inside the procedure. All of these certainly work, and developers have had to use these techniques before because for years there was NO WAY to directly pass a table to a SQL Server stored procedure. Until SQL Server 2008 when Microsoft implemented the table type. This FINALLY allowed developers to pass an actual table of rows to a stored procedure. Now, it does require a few steps. We cant just pass any old table to a procedure. It has to be a pre-defined type (a template). So lets suppose we always want to pass a set of integer keys to different procedures. One day it might be a list of vendor keys. Next day it might be a list of customer keys. So we can create a generic table type of keys, one that can be instantiated for customer keys, vendor keys, etc. CREATE TYPE IntKeysTT AS TABLE ( IntKey int NOT NULL ) So Ive created a Table Typecalled IntKeysTT . Its defined to have one column an IntKey. Nowsuppose I want to load it with Vendors who have a Credit Rating of 1..and then take that list of Vendor keys and pass it to a procedure: DECLARE VendorList IntKeysTT INSERT INTO VendorList SELECT BusinessEntityID from Purchasing. Vendor WHERE CreditRating 1 So, I now have a table type variable not just any table variable, but a table type variable (that I populated the same way I would populate a normal table variable). Its in server memory (unless it needs to spill to tempDB) and is therefore private to the connectionprocess. OK, can I pass it to the stored procedure now Well, not yet we need to modify the procedure to receive a table type. Heres the code: create procedure dbo. UpdateVendorOrdersFromTT IntKeysTT IntKeysTT READONLY update Purchasing. PurchaseOrderHeader set Freight Freight 1 FROM Purchasing. PurchaseOrderHeader JOIN IntKeysTT TempVendorList ON PurchaseOrderHeader. VendorID Te mpVendorList. IntKey Notice how the procedure receives the IntKeysTT table type as a Table Type (again, not just a regular table, but a table type). It also receives it as a READONLY parameter. You CANNOT modify the contents of this table type inside the procedure. Usually you wont want to you simply want to read from it. Well, now you can reference the table type as a parameter and then utilize it in the JOIN statement, as you would any other table variable. So there you have it. A bit of work to set up the table type, but in my view, definitely worth it. Additionally, if you pass values from , youre in luck. You can pass an ADO data table (with the same tablename property as the name of the Table Type) to the procedure. For developers who have had to pass CSV lists, XML strings, etc. to a procedure in the past, this is a huge benefit. Finally I want to talk about another approach people have used over the years. SQL Server Cursors. At the risk of sounding dogmatic, I strongly advise against Cursors, unless there is just no other way. Cursors are expensive operations in the server, For instance, someone might use a cursor approach and implement the solution this way: DECLARE VendorID int DECLARE dbcursor CURSOR FASTFORWARD FOR SELECT BusinessEntityID from Purchasing. Vendor where CreditRating 1 FETCH NEXT FROM dbcursor INTO VendorID WHILE FETCHSTATUS 0 EXEC dbo. UpdateVendorOrders VendorID FETCH NEXT FROM dbcursor INTO VendorID The best thing Ill say about this is that it works. And yes, getting something to work is a milestone. But getting something to work and getting something to work acceptably are two different things. Even if this process only takes 5-10 seconds to run, in those 5-10 seconds the cursor utilizes SQL Server resources quite heavily. Thats not a good idea in a large production environment. Additionally, the more the of rows in the cursor to fetch and the more the number of executions of the procedure, the slower it will be. When I ran both processes (the cursor approach and then the table type approach) against a small sampling of vendors (5 vendors), the processing times where 260 ms and 60 ms, respectively. So the table type approach was roughly 4 times faster. But then when I ran the 2 scenarios against a much larger of vendors (84 vendors), the different was staggering 6701 ms versus 207 ms, respectively. So the table type approach was roughly 32 times faster. Again, the CURSOR approach is definitely the least attractive approach. Even in SQL Server 2005, it would have been better to create a CSV list or an XML string (providing the number of keys could be stored in a scalar variable). But now that there is a Table Type feature in SQL Server 2008, you can achieve the objective with a feature thats more closely modeled to the way developers are thinking specifically, how do we pass a table to a procedure Now we have an answer Hope you find this feature help. Feel free to post a comment. Importing SQL Server Data Using SSIS - Which Option is Fastest By: Daniel Calbimonte Read Comments (27) Related Tips: More Integration Services Development This article is useful for SSIS developers who do not know which tasks are best to use in an SSIS projects. The main problem is that at the end of development if performance is slow then you will need to rebuild the project and change components. This article shows various ways of importing data and shows which types of components perform best within SSIS. The contest will be between the following components: ODBC Tasks ADO NET Tasks OLEDB Task SQL Server Destination T-SQL Tasks I created different SSIS packages in order to test performance. In this demo I used SSIS 2012 and the database Adventureworks 2012 . In this demo I am going to import the table AdventureWorks2012.Sales. SalesOrderDetail to the test2 database which is on the same instance of SQL Server. SalesOrderDetails is the table with more rows in AdventureWorks2012. In order to create the database test2 and the destination table dbo. OrderDetails, use this T-SQL code: Test 1 - ODBC Tasks The first example will use ODBC Source and ODBC Destination as shown below: When we run the package we notice the average time is 5 minutes 57 seconds to import the rows: Test 2 - ADO NET Tasks As noticed, ODBC is pretty slow. Lets try another approach. We are going to truncate the destination table first: Lets try ADO tasks to import the same data and verify if these components are faster: The average elapsed time in my testing was 11 seconds. This is much better. Test 3 - OLEDB Tasks This time we are going to import the same data using the OLEDB Tasks. Again we will truncate the table in the test2 database first. The average elapsed time is 5 seconds. Note that I am using the fast load option with the Table Lock option in the OLE DB Destination Task: If we do not use the fast load option, the average elapsed time was 2 minutes and 21 seconds: OK. The fast load option really improves performance. I will return to that configuration. What about the OLE DB Source. By default I am using the option Table or view in the OLE DB Source as shown below: Lets use a SQL Command instead as shown below. The average elapsed time is 2.85 seconds . Test 4 - SQL Server Destination Now, lets try to use the SQL Destination as the destination instead of OLE DB Destination: The average elapsed time is 2.5 seconds. At this point it is the best option. Test 5 - Execute T-SQL Task Finally, some people think that the best option is to use the Execute T-SQL Task: I am using a simple insert statement to import data from one source to another: The average elapsed time is 1.8 seconds Finally Ive been told that if the query runs inside a stored procedure it is even faster: Lets create a stored procedure: After creating the stored procedure we are going to call it in the Execute T-SQL Task: The average elapsed time is 2.12 seconds . The stored procedures does not improve performance. Lets review the table with the results: You may think the morale of the story is to use the Execute T-SQL Task instead of other SSIS tasks. In this example we were importing data on the same instance, but this will not always be the case. So the morale of the story is that there are many alternatives when creating a SSIS project and we have to carefully study the alternatives in different scenarios. There are great SSIS tools and we do not always use the best options. With each new version of SSIS new tasks are added and performance may be improved with existing tasks. The main changes in SSIS for SQL 2008 and 2012 are related to performance improvements. Next Steps If you are working in a SSIS project make sure you are using the best tasks and also verify if there are other SSIS tasks that can be used in your project. Also make sure you are following the best practices recommended by the experts: Last Update: 7132012 Great read and analysis, but I have one caveat to add. If you need to move a large amount of data, you need to take care of the transaction log growth. This is not a much of a concern using SSIS. For instance, I needed to move 1.3 billion rows (15 columns) and began using TSQL which quickly filled my logs. However, using OLE DB Source and Destination (Bulk Inserts) with fast load, there was little impact to the log file. Thursday, September 20, 2012 - 9:19:12 AM - vinodhkumar Its very useful. great job. Thanks Monday, August 27, 2012 - 10:54:42 AM - Orlando Colamatteo I agree with some others that the testbed is a bit contrived. If youre looking to move data from one table to another on the same instance then SSIS will rarely be a viable option. Some form of T-SQL will almost certainly outperform an SSIS operation. A more realistic scenario is moving data between two disparate data sources. It is surpising how poorly the ODBC Destination performs, especially in light of what Microsoft has publicly said in that they will be moving away from OLE DB interfaces and standardizing on ODBC in future products: In the ODBC Destination I expected Microsoft to implement the loading of data via the bulk load API as they did with the FastLoad option of the OLE DB Destination. On a separate note regarding loading data into MySQL with SSIS: In the past I did some performance tests with the Cherry City OLE DB driver for MySQL and it is horribly slow as it only inserts one row at a time. This is not to mention the fact that it crashed BIDS regularly when developing with it. Given the lack of a benefit I would stick with the tools built into SSIS and avoid the hassle of installing and configuring a third party driver. If youre using SSIS 2005 I would recommend using a Script Component as a Destination and issuing batch-inserts against a connection made using the MySQL ODBC Driver: msdn. microsoften-uslibraryms135939.aspx If youre using SSIS 2008 I would recommend using an ADO NET Destination with the MySQL ODBC Driver. In my tests it was only able to achieve about 240 rowsminute throughput to MySQL which is quite disappointing: msdn. microsoften-uslibrarybb895291(vsql.105).aspx If youre using SSIS 2012 I would recommend using an ODBC Destination with the MySQL ODBC Driver. In my tests it outperformed the ADO NET Destination over 3 to 1 but still only achieved about 800 rowsminute throughput, which was still quite disappointing: msdn. microsoften-uslibraryhh758691(vsql.110).aspx

Sunday, 26 November 2017

Hold Aksjeopsjoner Etter Slutte


14 ting du bør gjøre så snart du avslutter jobben din Så du bestemte deg for at du skulle forlate jobben din, og du har bare gitt beskjed om hva øyeblikkene etter at du slutter, kanskje føles litt. merkelig. Mens du på den ene siden er opptatt av å gå videre til neste satsing, kan du også kjempe med følelser av skyld, fengsel eller til og med tap. Eller kanskje du er så glad for din avreise at du føler deg endelig til å fortelle sjefen din hva. Før du blir feid bort av dine følelser, bør denne veiledningen hjelpe deg med å håndtere øyeblikkene etter å ha sluttet jobben din med aplomb. Se som: En side lysbilder Vær forberedt på å svare på noen spørsmål Din arbeidsgiver vil sannsynligvis ønske å vite hvorfor du slutter, og det er greit å fortelle dem bare holde det positivt. Pekende fingre eller være negativ om årsakene til at du forlater, har ingen innløsende verdi, sier Lynn Taylor. en nasjonal arbeidsplass ekspert og forfatteren av Tame Your Terrible Office Tyrant: Hvordan Administrere Childish Boss Behavior og trives i jobben din. Adrian Granzella Larssen. karrierekspert og redaktør i The Muse, forteller Business Insider sitt beste for å være nådig, ærlig og kort. Du kan si noe så enkelt som, jeg har blitt tilbudt en mulighet jeg vil forfølge. Din nåværende arbeidsgiver kan også be deg om å fortelle hva din nye arbeidsgiver tilbyr deg, men som Larssen sier, trenger ingen å vite alle detaljene i de nye selskapets fantastiske fordeler eller hvor mye mer du gjør. Å skille lønnsbudet ditt gjør det mulig for din nåværende arbeidsgiver å motvirke, som mange eksperter anbefaler å motta fordi du brenner to broer samtidig. Den andre organisasjonen vil nok ikke se på å ansette deg igjen, din nåværende arbeidsgiver vil stille spørsmål om dine motiver (og forholdet kan raskt sure, noe som resulterer i et behov for å utføre et nytt søk), og avhengig av din bransje og hvor stor det er , kan du få et rykte som en motgangskongen eller dronning, som kan påvirke dine muligheter nedover veien, sier jobbsøkeren, Miriam Salpeter, til Forbes. For å stoppe spørsmålet, kan du si at dine lønn og fordeler tilbud er konfidensielle. Justin SullivanGetty Images Takk sjefen Larssen foreslår at du avslutter avgangsdiskusjonen med et positivt notat med en takk for dine ledere mentorskap og generøsitet. Husk at du har tjent din nye rolle delvis takket være mulighetene du hadde på din nåværende, sier Larssen. Barbara Pachter. en karriere coach og forfatter av The Essentials Of Business Etiquette. skriver at en avgangspersonell hun visste at han selv tilbød å ta sin kontorleder til lunsj som en spesiell takk. Ta et dypt pust Når du har gjort den ubehagelige gjerningen, skal du finne et stille og privat rom for å samle tankene dine og dekomprimere. Taylor antyder fysisk å kaste ned følelsene mens du er på jobb med øvelser som dyp pusting, rask meditasjon eller rask spasertur. Vet at det kommer til å være OK Det hjelper også å være mentalt forberedt på den emosjonelle bergbanen som trolig vil følge. Enten du er begeistret eller ødelagt for å slutte, lar jobben din være en overveldende kombinasjon av følelser, og noen av dem er motstridende, sier Larssen. Du kan føle lettelse, men også skyld, lykke, men også nostalgi, spenning, men også frykt. For mange kan det til og med føles som en oppbrudd. Det er jo enden av et forhold Uansett hva, gi deg selv tillatelse til å føle dette brede spekteret av følelser. Når du går videre til neste, vil følelsen avta, og du vil finne en ny normal, sier Larssen. Spesielt hvis du føler deg skyldig, sier Larssen det er viktig å huske at du ikke er den første personen til å slutte jobben sin, og du vil ikke være den siste. Din leder kan i utgangspunktet bli overrasket eller opprørt, men i siste instans vet alle at dette skjer, sier hun. Vi lærer kontinuerlig, vokser og utvikler seg i våre karriere og i våre personlige liv, og det er helt normalt for dine interesser eller prioriteringer å forandres over tid. Ikke brenne broer Boomerang-ansatte som går tilbake til et tidligere firma eller stilling blir stadig mer vanlige, og du vet aldri når du kanskje krysser stier med disse menneskene igjen, eller hvis du kanskje vil returnere til dette selskapet senere i din karriere, så uansett du gjør, ikke brenne noen broer. Alt dette hører tilbake til det tidligere poenget med å være positiv. Uansett hvor lenge du har fantasert om å fortelle sjefen din, ikke gjør det, skriver Pachter. Det kan få deg til å føle deg fantastisk i ti sekunder, men senere vil du sannsynligvis føle deg dårlig om det. Og det eneste du ville oppnå, ville være å miste en referanse. Gjør anstrengelsen for å holde kontakten I tillegg til å slutte grasiøst, gjør et forsøk på å holde kontakten, kan du også hjelpe din karriere nedover veien, skriver Virgin Branson, Richard Group, på LinkedIn. Forklar begrunnelsen, del din visjon for fremtiden, og gjør en innsats for å holde kontakten, skriver han. Hvem vet hva fremtiden vil holde I stedet for å si til sjefen din eller kollegaene, la oss holde kontakten, vise at du mener det ved å samle inn dine kollegaer personlig kontaktinformasjon hvis du ikke allerede har det og sette opp en tid i fremtiden for å få kaffe eller drikker. For mange mennesker, forlater arbeidslivet familien er den vanskeligste delen av å slutte en jobb. Så tilbringer de siste ukene dine virkelig sammen med de medarbeider du er nærmest, forklarer Larssen. Hun understreker at det ikke bare er bra, men en god ide å opprettholde disse relasjonene, og du bør gjøre et poeng å regelmessig koble med dine kolleger og ledere. Legg inn din offisielle oppsigelse Mens du vil slutte personlig, vil det være en vanlig praksis for en arbeidsgiver å be deg om å sende inn et offisielt brev om oppsigelse for deres opptegnelser. Hold brevet ditt kort og søtt. Igjen, det er ikke nødvendig å forklare her på alle tingene du hatet om arbeidsgiveren din eller alle deilig, små detaljene om ditt nye selskap. Men ikke signere noe med en gang. Hvis HR ber deg om å signere noe, har du også gitt deg et brev med oppsigelse, ta det hjem med deg og se det grundig før du signerer det. Din signatur kan rett og slett være en formell måte å si at du går fra, eller det kan være en avtale at du ikke vil konkurrere med selskapet i en viss periode. Få viktige ting fra datamaskinen Hvis du ikke allerede har kommet, og hvis du ikke allerede er låst ut av datamaskinen din eller umiddelbart escorted ut av bygningen, ta noen minutter å samle noen viktige kontaktinformasjon, personlige filer, resultatrapporter og alt annet som kan hjelpe med fremtidige jobbsøk, så vel som noe av personlig karakter. Be om anbefaling Hvis du fortsatt har en god rapport med sjefer eller kolleger, kan du be om å bruke dem som referanser for fremtidige stillinger. Hvis du ikke allerede har sin personlige kontaktinformasjon, nsker tiden å spørre. Gjør overgangen enklere for alle andre Hvis du ikke blir bedt om å forlate umiddelbart, planlegg at de siste dagene dine blir mer administrative, vil du sannsynligvis ha noen møter med ledere og underordnede for å diskutere overgangen. Gjør overgangen enda enklere for alle ved å forlate detaljerte notater om dine daglige plikter, mål, arbeidsoppgaver eller triks du har tatt opp underveis, pålogginger og viktige kontakter, og tilbyr å trene og distribuere arbeid til alle som kanskje gå inn i skoene dine. Ta en ferie Når var den siste gangen du tok en mental helse dag utenom arbeidet Uansett om du kommer bort med venner for en natt, tilbringer helgen, eller tar en etterlengtet tur et sted, gir overgangsprosjekter en unik mulighet til å ta Noen velfortjent tid for deg selv å dekomprimere, så lenge du har råd til det. Jobbeksperter foreslår ofte å ta en ferie før du starter en ny jobb for å lade opp for en rekke årsaker: Tidsavbrudd gir en mulighet til å evaluere ditt liv og dine prioriteringer og sikre at banen du er på, er den du vil følge, sier Kerry Schofield, cofounder og Chief Psychometrics Officer av selvoppdagelsesplattformen Good. Co. Det gir deg en mulighet til å jobbe med personlige prosjekter, ta opp nye hobbyer, eller nyt deg tid, som du sikkert vil gå glipp av en stund etter å ha startet en ny jobb. Og det gjør at du kan slippe fra din gamle jobb: Mennesker er vaner, og vi finner det vanskelig å gjøre brå endringer. Å ta litt tid til å legge en gammel jobb og livsstil i seng før du starter frisk kan være avgjørende for psykisk helse og optimalisere ytelsen, sier Schofield. Reflektere over dine prestasjoner og vekst Larssen foreslår at du tar et øyeblikk til å reflektere over alt du har lært og oppnådd siden du begynte. Ikke se bort fra de gode minner du har gjort, opplevelser du har hatt, og forhold du har bygget, sier hun. Du kommer til å ta alle disse leksjonene med deg i ditt neste forsøk, og å ta deg tid til å være stolt av det, vil hjelpe overgangen til å føle seg enda mer positiv. Lag en plan på 30, 60, 90 For å sikre at du er vellykket i din nye rolle, må du tydelig forstå hva som forventes av deg, hva dine endelige mål er, og hva du er stort ansvar for, og deretter komme opp med en plan å komme dit. Larssen foreslår at det tar litt tid å lage en 30-, 60- og 90-dagers plan for å presentere til din nye sjef for tilbakemelding, noe som viser at du tar initiativ i din nye rolle og sørger for at du er på samme side, sier hun . Del dette innlegget 10 ting jeg skjønte etter at jeg sluttet jobben min uten en plan Her er et innlegg som jeg skrev et år etter at jeg sluttet jobben min hver av de 10 tingene jeg fremhevet som jeg hadde lært siden jeg sluttet, har makten til å berolige deg om livet etter slutte. Men alt dette blir sagt, dette er fortsatt din avgjørelse og ingenting, og ingen bør få deg til å avslutte jobben din, i år eller noe annet år. Det er en viktig beslutning du må gjøre basert på dine personlige verdier og mål, hvor du er nå og hvor du vil komme til. 10 ting jeg har lært siden jeg sluttet jobben I september 2013 gikk jeg ut av kontoret mitt og inn i det ukjente. Jeg hadde resignert fra jobben min, den første etter studiene, uten konkrete planer om hva jeg ville gjøre neste gang. Jeg tømte leiligheten min på syv år, lagde boksene mine på plass og flyttet inn i foreldrenes gjesterom mens jeg tenkte på mitt neste trekk. Min intensjon siden begynnelsen hadde vært å skape en mer uavhengig og fleksibel livsstil. Jeg ønsket å fortsette å jobbe i digital markedsføring, hvor jeg hadde både kunnskapen og lidenskapen fra min forrige rolle å forfølge min mer kreative side ved å ta min skrive mer seriøst og selvfølgelig å kombinere alt dette med muligheten til å reise og å tilbringe tid med venner og familie. Så langt, så bra Denne gangen i fjor tok jeg offisielt inn min egen konsulentvirksomhet, og jeg har vært opptatt av gode prosjekter helt siden, jobbet med store navnsklienter, lager nye tilkoblinger og sliter meg ferdighetssettet. Jeg har fullført mitt MatadorU reise skriving kurs og Ive vært opprettholde en vanlig innleggsplan og en voksende leser base på bloggen min, samt å bidra gjest innlegg til andre nettsteder. Og Ive fortsatte mine reiser med weekendferier i Europa, samt en lengre tur til New Zealand, Australia, Malaysia og Singapore. Så hva har jeg lært, ett år på 1. Livet på den andre siden er ikke så skummelt som du tror. Da jeg så ut på verden fra en stabil jobb, var frykten for å forlate den sikkerheten bak nesten lammende. Når jeg hadde fattet beslutningen om å slutte og mitt perspektiv skiftet til en av null lønn, 100 muligheter, som frykter alt, men forsvant. Jeg følte meg empowered og opphisset av min evne til å få ting til å skje, og jeg bevæpnet meg med informasjon ved å lese bøker om freelancing og rådgivning, snakke med folk som hadde satt opp egne virksomheter, gikk til arrangementer der jeg møtte likesinnede mennesker. Jeg skjønte også at sikkerheten jeg hadde følt i min tidligere jobb var en illusjon: folk blir sparket, avdelinger omorganiseres, selskaper bretter seg. Ikke la frykt for det ukjente holde deg i en jobb som gjør deg ulykkelig. 2. Du må holde fast i våpenene dine. Jeg trodde Id gjorde den store beslutningen en gang for alle, men jeg måtte holde spørsmålstegn meg selv. Samtalen av bedriftsverdenen er høy og forførende: Rekrutterere ringer med fristende jobbtitler, mine foreldre er bekymret for pensjonen, klienter vil ha fulltidsstøtte. Hver gang må jeg bekrefte min beslutning om å forlate den verden bak, og hver gang kommer jeg ut den litt sterkere og mer fast bestemt på å holde fast i min nye livsstil. Jeg har alltid sett på andre mennesker for trygghet og bekreftelse på at jeg tar den riktige beslutningen, men jeg vet nå at jeg er den eneste som vet hva som passer meg. Så når du har gjort den beslutningen, løp med det, stol på dine instinkter, og ikke se tilbake. 3. Det er flere alternativer enn du noensinne trodde mulig. I min tidligere jobb ble jeg omgitt av folk med samme akademiske bakgrunn og med samme ambisjoner om lønnsøkninger og kampanjer. Vi var alle komfortable i den verden og usikre på hva som lå utenfor. Så snart jeg hadde forlatt, møtte jeg mennesker med ulik bakgrunn, med mye bredere ambisjoner, og med helt forskjellige prioriteringer. Spesielt reiser du spesielt til å møte mennesker med alle slags planer, og mangel på planer, og dette er både beroligende og inspirerende. Åpne øynene dine og ditt hjerte til de forskjellige livsstilene som er der ute, og du kan bli overrasket over mulighetene som er åpne for deg. 4. Du kan enkelt leve på mindre penger enn du tror. Med en månedslønn som strømmer inn på bankkontoen min, kjøpte jeg klær jeg ikke trengte, tok drosjer og gikk ut uten å tenke på fremtiden. Å være arbeidsledig ble jeg mer forsiktig: Jeg kjøpte færre lattes, jeg gikk mer, jeg avbrød Spotify Premium - og jeg følte meg ikke synd for meg selv. Det er ganske smertefritt å kutte ned på lite luksus, og å ha litt buffer med besparelser vil også gi deg ekstra sikkerhet og tillit til å forfølge dine planer. Faren er faktisk motsatt: Når pengene begynner å strømme inn igjen, er det enkelt å oppgradere dine vaner til tidligere nivåer. Så fokus på de sanne nødvendighetene, og tilbring så mye ekstra på erfaringer - reise, venner, familie - i stedet for å kjøpe materielle ting som bare vil rive opp i livet ditt. Og, ja, tenk på å spare og investere for en regnfull dag. 5. Nye muligheter vil dukke opp fra ingensteds. Jeg forlot jobben min uten å vite nøyaktig hva jeg dro for. Jeg hadde tanker om å reise, begynte en konsulent, tok et år å skrive, tok en annen heltidsjobb på eksotisk sted eller i en ideell organisasjon. Siden jeg forlot, har jeg blitt involvert som mentor i to oppstartskuvubatorer, kjøre workshops med store selskaper, jobbet med spennende prosjekter med store merkenavn, og gjort intervjuer og gjesteinnlegg for ulike blogger og nettsteder. Ingen av disse tingene var til og med på min radar mens jeg var i min gamle jobb. Ive blir også klar over, og takknemlig for, et fantastisk nettverk av mennesker som er ivrige etter å gjøre gjensidig tilkoblinger og samarbeid. Så snakk med venner og fremmede, gå til nettverksarrangementer, og forblir fremdeles åpne for uventede muligheter fra uventede retninger. 6. Det må ikke være perfekt fra dag ett. Jeg var alltid på utkikk etter den ideelle jobben, på det ideelle stedet, i den ideelle industrien - men fantasien eksisterer ikke. Jeg flyttet til Genève for å jobbe i De forente nasjoner, men endte opp med markedsføring av forbruksvarer, utviklet verdifull kompetanse og kunnskap mens jeg gjorde livslange venner blant mine kolleger. Jeg hadde ikke planlagt å flytte tilbake til London, men Ive hadde noen gode muligheter her og for nå, i det minste, liker jeg virkelig det. Og mange av frøene som jeg begynte å så et år siden, som på den tiden ikke vokste til noe konkret, bærer nå frukt. Jeg forventer ikke å være en verdensansatt leder og bestselgende forfatter som bor i drømmehuset mitt neste uke, men med hver klient, hvert prosjekt, hvert innlegg, jeg forme livet jeg vil ha. Så lenge du går i riktig retning, et skritt eller to nærmere hvor du vil være, så betrakt det som et godt trekk. 7. Ingenting er for alltid. Det virket som en stor beslutning om å forlate jobben min. Ive skjønte imidlertid at det verste som kan skje, hvis det ikke lykkes å skape en mer uavhengig livsstil, er at jeg må gå tilbake til en heltidsjobb. Jeg kjenner folk som har bestemt seg for å gå tilbake til en fast rolle etter en periode med å drive egen virksomhet, glad i kunnskap om at det er rett for dem. Hvis firmaet mitt ikke gjør så mange år nedover linjen, eller hvis jeg bestemmer meg for at jeg vil gjøre noe annet, kan jeg alltid slå den ned. Hvis jeg ikke liker landet jeg er i, kan jeg alltid flytte. Ingenting er satt i stein, alt kan endres - om ikke umiddelbart, da over tid. Så prøv det, og se hvordan det går. Flickrmeenakshi madhavan 8. Du er ikke alene. Det er lett å føle at du er den eneste med tvil, den eneste ikke oppfylt - det er bare ikke sant. I min fryktløse fredags intervju-serie på bloggen min har jeg snakket med andre som har forlatt bedriftsverdenen bak å gjøre noe mindre konvensjonelt, om det skulle skrive om sunn mat, å produsere TV-programmer, eller å drive et kunstsenter for barn . De møtte alle sine egne frykt og utfordringer, og noen har returnert til bedriftsverdenen i en eller annen form, men ikke en av dem beklager deres trekk. Bare dra opp en stol på et herberge eller til og med i din lokale pub, og du er bundet til å møte noen på egen reise med selvoppdagelse. Det er opp til deg å finne din egen vei, men det er millioner der ute som er med deg i ånd. 9. Du har aldri alle svarene. Jeg har vært på en bratt læringskurve i år. Som en ny bedriftseier måtte Ive lære om begrensede selskaper, selskapsskatt, MVA, LØN, NI Im lage forslag, kontrakter og fakturaer, jeg redigerer CSS på nettstedet mitt, og jeg forteller artikler om både digital markedsføring og frilansskriving. Muligens har den største utfordringen vært å finne den beste måten å balansere arbeid og inntekt på den ene siden med moro og frihet på den andre, men jeg lærer ikke vent på poenget når du har den perfekte planen, og du har besvart alle mulige spørsmål, som du aldri skal ha 100 sikkerhet. Det vil alltid være noen risiko - men det er OK 10. Ikke alle som vandrer er tapt. Livet trenger ikke å være å finne en jobb, møte The One, få et boliglån, ha barn. Det kan være vanskelig å se alle rundt deg, men hvis du ikke vil følge den banen nå eller kanskje, så er det ingenting galt med å fortsette å utforske forskjellige stier, møte nye mennesker, bo i forskjellige byer, reise verden livet har ikke et sluttpunkt - vel, død, men jeg tror ikke du burde jobbe mot det som et mål - så hvorfor ikke la det være en endeløs reise med funn og kontinuerlig læring jeg sier, bon voyage Og hvis du kommer til å se meg i den vandrerhjemmet bar, kom og bli med meg for en drink og dele våre historier over en pisco sur. Les den opprinnelige artikkelen på Quora. Still et spørsmål, få et godt svar. Lær av eksperter og få insider kunnskap. Du kan følge Quora på Twitter. Facebook. og Google. Copyright 2016. Følg Quora på Twitter. SE OGSÅ: Hvordan finne ut hva tiden din er verdt, slik at du kan bruke det mer effektivt. Fortsett å røyke og få pundpundpund. Ikke lbs. Frykten for å gå ned i vekt kan være en stor psykologisk hinder i ethvert forsøk på å kaste opp nikotinvanen. Sigarettene du røyker har gjort kontrollen din vekt enklere, selv om årsakene til at røykere, generelt veier mindre enn ikke-røykere, ikke er godt forstått. Letrsquos veier opp fakta. Fare for røyking til helsen din er godt dokumentert. Å gi opp røyking vil redusere risikoen for store hjertesykdommer og kreft betydelig. Å sette på noen få pounds i vekt når du sparker vanen, blir ubetydelig når du gjenkjenner de generelle helsemessige fordelene ved å gi opp. Itrsquos langt lettere å kaste noen få pounds i vekt enn å møte en kamp mot en alvorlig sykdom. Ikke alle får vekt etter å ha sluttet å røyke. I virkeligheten, få satt på mer enn noen få pund. En liten kunnskap vil gi deg muligheten til å minimere mulig vektøkning og nyte fordelene ved å være en ny, sunn deg Hvorfor blir noen mennesker økende etter å ha gitt opp Nikotin og Metabolisme Nikotin virker som både stimulant og beroligende. Umiddelbart etter en pust av nikotin er det et rush av adrenalin som får leveren til å frigjøre glykogen (sukker) som øker blodsukkernivået litt. Fjern nikotin og kroppen din senker stoffskiftet. Du bruker mindre kalorier. Derfor, hvis du spiser det samme antall kalorier som før, bruker kroppen mindre og lagrer mer som fett. Nikotin og appetitt Nikotin kan redusere appetitten din ved å direkte påvirke aktiviteten til serotonin og dopamin, som er stoffer som styrer nevrale overføringer i områder av hjernen din, som gjør appetitten slått av og på. Nikotin løfter aktiviteten til disse stoffene på en måte som ligner på hva som skjer når du spiser en søt. For en periode etter å ha røykt en sigarett, føler du deg mindre sulten. Mat kan fungere som en komfortfaktor. Du ønsker mat til å erstatte den avslappende følelsen og buzz som nikotin var å gi. Hold-og belysnings sigaretter er en velutviklet vane. Fjern sigaretten og hva skal du gjøre med hendene Du kan føle behovet for å okkupere hendene dine ndash plukke og snacking på mat fyller dette gapet. Sett deg selv i kontroll, vær positivt Fokus på de positive aspektene ved å gi opp røyking. Husk alle grunnene til at du vil kaste nikotin ut av kroppen din med alle de negative helsekonsekvensene. Bytt Nikotin Hvis du prøver å gå ned i vekt og også vil slutte å røyke, kan du prøve e-sigaretter å fortsette å gi kroppen din nikotin uten de skadelige effektene av faktisk røyk. Dagbok for mat Hold en matbok. Dette vil hjelpe deg med å identifisere tider når du spiser mer og snacking som erstatning for sigaretter. Denne kunnskapen betyr at du vil være oppmerksom på lsquodangerrsquo ganger og har planer om å håndtere dem. (Du kan bruke matboken i WLR gratis i 24 timer.) Spis sunt Prøv å spise vanlige måltider og redusere behovet og ønsket om å snakke. Planlegg lsquohealthyrsquo måltider for å oppmuntre til ditt nye helse spark. Spis mye frukt og grønnsaker. Husk at røyking har drenert kroppen din med mange viktige vitaminer og mineraler. spesielt vitamin C. Lag opp på mange sunne og næringsrike matvarer. Opptatt dine hender Gjør planer om å okkupere din tid og dine hender. Hva kan du gjøre for å huske på å røyke ndash-puslespill, kryssord, stikksager, doodling, strikking, drawinghellip Få flytting Vær så aktiv som mulig. Kanskje det viktigste du kan gjøre for å unngå vektøkning, øker din fysiske aktivitet. Dette vil balansere effektene som nikotin hadde på stoffskiftet. Lag bestemte planer for å trene mer. Legg til side ganger i uken i 30 minutters økter med å trene ndash, treningsstudio, svømming, sykkelhellip. Hvis lungene dine kommer seg fra effekten av røyking, vil du finne trening lettere og vil glede deg over det. Følelsesmessigere og sunnere vil du være mer motivert for å holde til en vanlig rutine. Belønne deg selv Bruk pundpoundrsquos reddet fra å ikke kjøpe sigaretter for å kjøpe noe for å belønne din innsats ndash en godbit på et spa, noen nye klær, noe sportsutstyr, dager ute, etc. Suksess med å røyke John hadde fått vekt som følge av å gi opp røyking, men etter å ha mistet over 16 kg ved hjelp av WLR han hadde dette å si ldquo (Forresten jeg fant å gi opp røyking så et kvante nivå vanskeligere enn jeg senere har funnet å begrense min spise ndash hvis det er noen trøst for tidligere røykere påbegynner på et vekttap program) rdquo. Les hans vekttap suksesshistorie. Vekttapressurser gir verktøy og informasjon for å hjelpe deg å miste vekt ved å spise sunt og få kaloribalansen din riktig. Du kan få tilgang til kalori databasen og holde en online mat dagbok, gratis, i 24 timer. Vekttapressurser gir verktøy og informasjon for å hjelpe deg å miste vekt ved å spise sunt og få kaloribalansen din riktig. Du kan få tilgang til kalori databasen og holde en online mat dagbok, gratis, i 24 timer. Hvor snart kan du miste en stein Nåværende vekt Jeg er Kvinne Jeg er Mann Yeshellip Du må gå ned i vekt Yeshellip Du må gå ned i vekt Yeshellip Du må gå ned i vekt Yeshellip Du burde gå ned i vekt Maybehellip Bare litt Maybehellip kanskje ikke Nohellip Du trenger ikke å gå ned i vekt Nohellip Du må gå ned i vekt

Friday, 24 November 2017

Inntektsskatt On Forex Trading In India


Forex Taxation Basics For nybegynnere forex handelsmenn, er målet rett og slett å lage vellykkede handler. I et marked hvor fortjeneste - og tap - kan realiseres i blikket i et øye, blir mange investorer involvert for å prøve seg før de tenker på lang sikt. Men om du planlegger å lage forex en karrierevei eller er interessert i å se hvordan strategien din går ut, er det enorme skattefordeler du bør vurdere før din første handel. Mens handel forex kan være et forvirrende felt for å mestre, kan filing skatt i USA for din profitloss forholdet minner om det vilde vesten. Her er en pause ned av det du burde vite. For opsjoner og futures investorer For alle som ønsker å komme i gang i forex alternativer andor futures er gruppert i det som kalles IRC 1256 kontrakter. Disse IRS-anstrengte kontraktene betyr at næringsdrivende får en lavere skatt på 6040. Dette betyr at 60 av gevinster eller tap regnes som langsiktige kapitalgevinster og de resterende 40 som kortsiktige. De to viktigste fordelene med denne skattebehandlingen er: Tid Mange forex futures-alternativer handelsfolk gjør flere transaksjoner per dag. Av disse handler kan opptil 60 regnes som langsiktige kapitalgevinster. Skattesats Ved handel aksjer (holdt mindre enn ett år), er investorene beskattet til 35 kortsiktig rente. Ved handel futures eller opsjoner, er investorene beskattet til en 23 rate (beregnet som 60 langsiktige tider 15 max rente pluss 40 kortsiktige tider 35 maksimal rente). For Over-the-counter (OTC) Investors De fleste spothandlere er skattlagt i henhold til IRC 988-kontrakter. Disse kontraktene er for valutatransaksjoner avgjort innen to dager, noe som gjør dem åpne for ordinære gevinster og tap som rapportert til IRS. Hvis du handler spot forex vil du sannsynligvis automatisk bli gruppert i denne kategorien. Hovedfordelen ved denne skattebehandlingen er tapbeskyttelse. Hvis du opplever netto tap gjennom årets slutthandel, blir kategorisert som en 988 handelsmann som en stor fordel. Som i 1256-kontrakten, kan du telle alle tapene dine som vanlige tap i stedet for bare de første 3.000. Sammenligning av de to IRC 988-kontraktene er enklere enn IRC 1256-kontrakter, idet skattesatsen forblir konstant for både gevinst og tap - en ideell situasjon for tap. 1256 kontrakter, mens mer komplekse, gir mer besparelser for en næringsdrivende med netto gevinster - 12 mer. Den mest signifikante forskjellen mellom de to er den forventede gevinst og tap. Løsningen: Velge kategorien nøye Nå kommer den vanskelige delen: bestemmer hvordan du legger skatt for situasjonen din. Det som gjør valutaregistrering forvirrende, er at mens optionsfutures og OTC er gruppert separat, kan du som investor velge enten en 1256 eller 988 kontrakt. Den vanskelige delen er at du må bestemme før 1. januar i handelsåret. De to typer Forex filings konflikt, men i de fleste regnskapsfirmaer vil du bli gjenstand for 988 kontrakter hvis du er en spothandler og 1256 kontrakter hvis du er en futureshandler. Nøkkelfaktoren er å snakke med revisor før du investerer. Når du begynner å handle, kan du ikke bytte fra 988 til 1256 eller omvendt. De fleste handelsfolk vil forutse netto gevinster (hvorfor andre handler), så de vil ønske å velge ut av 988 status og inntil 1256 status. For å avvike fra en 988-status må du lage et internt notat i bøkene dine, samt fil med din regnskapsfører. Denne komplikasjonen intensiverer hvis du handler aksjer så vel som valutaer. Egenkapitaltransaksjoner beskattes annerledes, og du kan ikke velge 988 eller 1256 kontrakter, avhengig av status. Hold deg oppdatert: Din prestasjonsoppføring I stedet for å stole på meglerklæringen, er en mer nøyaktig og skattevennlig måte å holde oversikt over profittfallet gjennom resultatoppgjøret. Dette er en IRS-godkjent formel for opptaksbilder: Trekk dine begynnelsesaktiver fra sluttverdiene dine (netto) Trekk kontanter innskudd (til kontoene dine) og legg til uttak (fra kontoene dine) Trekk inn inntekter fra renter og legg til rentebetalinger Legg til andre handelsutgifter Opptaksreguleringsformelen gir deg en mer nøyaktig avbildning av lønnsomhetsforholdet ditt og vil gjøre årsskriftsapplikasjonen enklere for deg og din regnskapsfører. Ting å huske Når det gjelder forexbeskatning, er det noen ting du vil huske på, inkludert: Frister for innlevering. I de fleste tilfeller er du pålagt å velge en slags skattesituasjon innen 1. januar. Hvis du er en ny handelsmann, kan du ta denne avgjørelsen før din første handel - om dette er 1. januar eller 31. desember. Det er også verdt å merke seg at du kan endre status midt i året, men bare med IRS-godkjenning. Detaljert rekordføring. Å holde gode poster (og sikkerhetskopier) kan spare tid når skattesesongen nærmer seg. Dette vil gi deg mer tid til handel og mindre tid til å forberede skatt. Betydningen av å betale. Noen handelsfolk prøver å slå systemet og tjene en full eller deltidsinntekter for handel utenlandsk uten å betale skatt. Siden handelen ikke er registrert hos Commodities Futures Trading Commission (CFTC), tror noen handelsfolk at de kan komme seg unna det. Ikke bare er dette uetisk, men IRS vil innhente til slutt, og skatteunddragelsesgebyrer vil trompe eventuelle skatter du skylder. The Bottom Line Trading Forex handler om å kapitalisere på muligheter og øke profittmarginene, slik at en vis investor vil gjøre det samme når det gjelder skatt. Å ta deg tid til å arkivere på riktig måte, kan spare deg hundrevis hvis ikke tusenvis i skatt, noe som gjør det til en transaksjon som er vel verdt tiden. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Inntektsskatt for inntekter fra forex trading i India Inntektsskatt for inntekter fra forex trading i India Spørsmål-1: Kan du vennligst forklare om Inntektsskatt for inntekter fra forex trading i India. For eksempel anser jeg at jeg gjorde 100000 fortjeneste i år, så hvor mye skatt skal jeg betale. Spørsmål-2: Vær så snill og gi meg beskjed om hvilken utfordring jeg skal velge i linken nedenfor for å betale skatt på inntekter fra forex trading. onlineservices. tin. nsdl. tdsnontds. jsp Anta at min inntekt er over 800000 lakhs per år og over at jeg har gjort 100000 fortjeneste i forex trading. Tusen takk, Sist endret av login9966 14. mars 2011 kl. 11:25 PM.8220Hvis handel med Futures-transaksjoner i valutaer er en forretningstransaksjon og ikke en spekulativ transaksjon og tap som påløper der, kan avregnes med annen forretningsinntekt8221 Før du gir svaret, la oss først analysere de relevante bestemmelsene i loven og gjeldende dommer fra domstolene, hvis noen og nevnte analyse er gjort under dette. 1. Fremtidstransaksjoner i valutaer er uten tvil forretningstransaksjoner på grunn av fortjenestemotiv, regelmessighet og volum involvert. Men det er viktig å se om slike transaksjoner er i naturen, da tapene i spekulative transaksjoner kun kan settes opp mot 8220speculative8221 fortjeneste og mot ingen andre inntektsførere. 2. I henhold til § 43 (5) betyr 8220Speculativ transaksjon8221 en transaksjon der en kontrakt for kjøp eller salg av en hvilken som helst vare, herunder aksjer og aksjer, periodisk eller til slutt avregnes på annen måte enn ved faktisk levering eller overføring av varen eller scrips8221. 3. Selv om de fremtidige transaksjonene i valutaer synes å være spekulative i sin natur, men det er avgjørende å analysere klausulen (d) i bestemmelsen vedlagt til § 43 (5) som gir seg ut fra den enkle avlesningen av 8220speculativ transaksjon8221. ut unntak fra ovennevnte regel. Klausul (d) fastslår at en berettiget transaksjon med hensyn til handel med derivater som er omtalt i punkt (ac) i § 2 i lov om verdipapirkontrakter (forvaltningsloven), 1956 utført i en anerkjent børs, skal ikke anses som en spekulativ transaksjon Videre er betydningen av begrepet 8220verdig transaksjon8221 forklart i 8220Explanation8221 vedlagt til § 43 (5). Siden transaksjonene i de anerkjente børsene er i samsvar med kriteriene fastsatt for å gjøre transaksjonene berettigede, er det ikke nødvendig å diskutere det samme. 4. Det er verdt å merke seg at § 2 (ac) i verdipapirhandelloven (1956) definerer 8220derivatives8221 som under - (A) en sikkerhet som er avledet fra et gjeldsinstrument, del, lån, enten sikret eller usikret, risikobeslag eller kontrakt for forskjeller eller annen form for sikkerhet (B) en kontrakt som henter sin verdi fra pris eller prisindeks av underliggende verdipapirer Fra ovenstående er det klart at 8220Futures8221 og 8220Options8221 er en del av derivattransaksjoner. Siden verdien av slike kontrakter varierer med prisen på den underliggende sikkerhetsvitenskapen. aksjer, valutakursen. I DCIT vs Paterson Securities (P) Ltd. 127 ITD 386 (Chennai). Det ble ansett at et derivat er et finansielt instrument, hvis pris har en sterk sammenheng med en underliggende vare, valuta, økonomisk variabel eller finansielt instrument. De ulike typer derivater er 8220kontrakter og opsjoner8221. 5. En forvirring kan oppstå hvis 8220-valuta futures8221 er en del av begrepet 8220derivative8221 som definert i SCRAs § 2 (ac), spesielt når begrepet valuta ikke finner seg der. Det er forskjellige grunner til å komme til den konklusjon at 8220yes, det er8221. Årsakene er - (a) Definisjonen av 8220derivative8221 i SCRAs § 2 (ac) er en inkluderende definisjon, noe som betyr at ethvert annet element som samsvarer med de oppgitte egenskapene, vil også kvalifisere til å være en 8220derivative8221 transaksjon. (b) SEBI ble dannet av regjeringen for å beskytte investorernes interesser i verdipapirer og for å fremme utviklingen av og regulere verdipapirmarkedet (se SEBIs funksjon i henhold til SEBI-lovens § 11, 1992). Men SEBI har også regulert valutaderivatene som fremgår av undernotet pressemelding sirkulær-pressemelding nr. 2972007 datert 14.11.2007. SEBI godkjenner nye derivatprodukter, f. eks. Valgmuligheter Futures i aksjer og børshandlet valuta Futures amp Options. SEBI DNPD Circular-38 2008 datert 06.08.2008 Retningslinjer utstedt for handel i børsnoterte valutaderivater. (c) Tidligere hadde sentralregjeringen meldt til Varsel nr. S. O. 1327 (E) datert 22.5.09, MCX Børs Ltd., som gir India-bred elektronisk plattform for handel i valuteterminaler under regulatorisk kontroll av SEBI og RBI, som en anerkjent børs i henhold til § 43, nr. 5, , klausul (d). (Tidligere varsling datert 25.01.2006 var for NSE Bombay børs, som blant annet inngikk i derivater knyttet til aksjer og også valutaer). Deretter ble det etter den amerikanske børsen i India (USE), den fjerde pan-India-børsen, lansert for handel med finansielle instrumenter i India, og mottatt endelig godkjenning fra markedsregulatoren SEBI for å starte valuta futures trading. Den sentrale regjeringen har meddelt vide notifikasjon nr. 122011 datert 25.2.11, børsbørs også som anerkjent børs i henhold til § 43 (5) klausul d. Det er verdt å merke seg at MCX Stock Exchange Ltd. (MCX) - SX) bør ikke blandes sammen med Multi Commodity Exchange of India Ltd, som for tiden bare gir en plattform for handel med varer. Råvare derivater er så langt utenfor ambisjonen i § 43 (5), klausul (d). Dermed har regjeringen til hensikt å vurdere valuta som en del av 8220Securities8221 for alle praktiske og juridiske formål. I lys av den ovennevnte diskusjonen kan det konkluderes med at 8220Futures8221-transaksjoner i valutaer som handles i handelsplattformen til de fire anerkjente børsene, dvs. Nasjonale børs. Bombay børs. MCX Børs og United Stock Exchange i India er forretningstransaksjoner og ikke spekulative transaksjoner og tap som oppstår derfra, kan justeres mot eventuelle andre forretningsinntekter, inkludert spekulativ inntekt.

Iso Aksjeopsjoner 83b


Slik håndterer du aksjeopsjoner og annen egenkapitalkompensasjon Denne gratis online-veiledningen forklarer hvordan du håndterer de mest populære former for egenkapitalkompensasjon, inkludert begrenset lager, ikke-kvalifiserte opsjoner, opsjonsopsjoner og ansattes aksjekjøpsplaner. Fairmark publiserer også to bøker om emnet: Vurder Dine valg er for den generelle leseren (inkludert profesjonelle rådgivere som bare behandler disse emnene bare av og til). Equity Compensation Strategies er for profesjonelle rådgivere som behandler disse emnene regelmessig. Here8217s en liste over sider som er tilgjengelige i denne gratis online guide. Lag fondfondsstipendene Ikke-kvalifiserte opsjoner Incentive aksjeopsjoner Medarbeider Aktiekjøp PlanerIncentive aksjeopsjoner vs. Ukvalifiserte aksjeopsjoner Om Joe Wallin Joe Wallin fokuserer på nye, høye vekst - og oppstartsselskaper. Joe representerer ofte selskaper i engel og venturefinansiering, fusjoner og oppkjøp og andre viktige forretningstransaksjoner. Joe representerer også investorer i amerikanske virksomheter, og gir generelle rådgivningstjenester for bedrifter fra oppstart til post-offentlig. Denne nettsiden er kun tilgjengelig av advokat - eller advokatfirmaets utgiver for utdanningsformål, samt å gi generell informasjon og en generell forståelse av loven, for ikke å gi spesifikk juridisk rådgivning. Ved å bruke dette bloggstedet forstår du at det ikke er noen advokatklient forhold mellom deg og nettstedutgiveren. Nettstedet bør ikke brukes som erstatning for kompetent juridisk rådgivning fra en lisensiert profesjonell advokat i din stat. Tanker og kommentarer til loven om oppstart. Bragt til deg av Davis Wright Tremaine83 (b) Valg En paragraf 83 (b) valg er et skattevalg for å inkludere den rettferdige markedsverdien av eiendommen du har mottatt i forbindelse med ytelsen av tjenester som du kanskje ikke kan beholde i din inntekt . Generelt, under skattekoden, hvis du mottar eiendom i forbindelse med ytelsen av tjenester som du kanskje ikke får beholde, og som du kan overføre, må du ikke ta den virkelige markedsverdien av eiendommen inn i inntekt til den er bestemt at du vil enten (i) få til å beholde den, eller (ii) eiendommen blir overførbar. § 83 (b) gir deg muligheten til å velge å bli beskattet ved mottak av eiendommen i stedet for å vente på at eiendommen blir overførbar eller ikke lenger utsatt for vesentlig risiko for fortabelse. Hvorfor vil du ønske å gjøre dette Hvorfor vil du inkludere i din skattepliktig inntekt den rettferdige markedsverdien av eiendom over det du betalte for det hvis du kanskje ikke kommer til å beholde eiendommen? Det er noen forskjellige grunner: Fordi messen Markedsverdien av eiendommen på mottakstidspunktet kan være nominell, med skatt kan det være ubetydelig, og et valg vil unngå en potensielt mye høyere skatteregning senere. Fordi skattebetaleren kan betale den rimelige markedsverdien av eiendommen, slik at man velger å bli skattlagt på sin rettferdige markedsverdi over det som er betalt for, betyr det ingen skatt skyldig. Fordi verdien av eiendommen kan øke vesentlig, og når den vinner, kan skatt på den rettferdige markedsverdien av eiendommen på det tidspunktet være mer enn skattebetaleren vil ha råd til. Fordi skattebetaleren kanskje vil ha hans eller hennes kapitalgevinster, holder perioden start. Eksempel. Anta at et oppstartsselskap grunnlegger er utstedt grunnleggere som er gjenstand for et tilbakekjøp av selskapene på aksjekursen, men tilbakekjøpsretten bortfaller over en tjenestebasert bortfallsperiode. Denne grunnleggeren har mottatt aksjer, men fordi aksjene er utsatt for betydelig vesentlig risiko for fortabelse (tilbakekjøpsretten går ut over den servicebaserte opptjeningsperioden), må grunnleggeren ikke betale skatt på kvitteringen til aksjen før den vester. Imidlertid kan grunnleggeren foretrekke å gjøre et avsnitt 83 (b) valg til å betale skatt på verdien av aksjene i dag fordi verdien er lavere enn det forventes å være når den vestsor fordi grunnleggeren betalte fullverdien for det i dag, så Seksjon 83 (b) valg koster ham ingen tilleggsskatt i dag. Opprettelsen av Seksjon 83 (b) valg starter også grunnleggerne kapitalgevinster holdingsperiode. Du behøver ikke å sende en 83 (b) valg hvis aksjene dine er fullt representert Du behøver ikke å sende inn en seksjon 83 (b) valg i forbindelse med kvittering av aksjer dersom disse aksjene ikke er gjenstand for inntjening. Hvis aksjene dine er fullt opptjent, er det ikke nødvendig med seksjon 83 (b) valg av deg. Hva er karakteren av inntektene etter § 83 (a) i Internal Revenue Code, må en skattyter som mottar eiendom i forbindelse med ytelsen av tjenestene generelt anerkjenne forskjellen mellom verdien av eiendommen og beløpet som er betalt i bytte derfor for første gang eiendommen er enten overførbar eller ikke utsatt for en betydelig risiko for fortabelse. § 83 (b) tillater en skattyter som mottar eiendom i forbindelse med ytelsen av tjenester som er gjenstand for slike restriksjoner (for eksempel ikke-fast eiendom) for å velge å gjenkjenne denne inntekt ved overføringstidspunktet. Hovedfordelen ved et valg i § 83 (b) er at skattebetaleren kan låse oppskattning som generelt er skattepliktig til kursgevinster ved senere disposisjon. Du kan foreta en 83 (b) valg med hensyn til en aksjeopsjon Det er en vanlig misforståelse, men et valg av § 83 (b) kan generelt ikke gjøres med hensyn til mottak av et privat selskapsopsjon. Du må utøve opsjonen først og skaffe aksjen før du kan gjøre et valg av Seksjon 83 (b), og du vil bare gjøre et Seksjon 83 (b) valg i det tilfellet dersom du utøvde opsjonen og ervervet uvestert aksje oppkjøpt ved utøvelse av aksjeopsjonen var opptjent, ville det ikke være grunn til å gjøre et avsnitt 83 (b) valg). En annen vanlig misforståelse er at § 83 ikke gjelder for begrenset lager som er kjøpt til virkelig verdi. Dette er ikke sant. § 83 gjelder selv for aksjer som er kjøpt til virkelig verdi, dersom aksjen er utsatt for betydelig vesentlig risiko for fortabelse og mottatt i forbindelse med ytelsen av tjenestene. Se denne saken, Alves v. Kommissær. Et valg av 83 (b) må innleveres hos IRS innen 30 dager etter mottak av eiendommen. En kopi skal innleveres med selvangivelsen til den som foretar valget, og en kopi må gis til selskapet. Ytterligere informasjon om å gjøre 83 (b) Valg (også innebygd nedenfor). Av Elliot 12. desember 2013 - 14:57 Jeg mottok et stipend fra tidligere i år verdsatt til 20k, og arkivert en 83 (b). Jeg forlot selskapet for en måned siden (samme kalenderår), og 75 av aksjekjøpet vil nå bli fortapt tilbake til selskapet. Jeg vet at jeg generelt må betale skatt på hele 20k verdi av lager, selv om I8217m bare holder 5k verdt. Er det noe unntak hvis jeg informerer IRS om at aksjen blir tatt tilbake innen samme kalenderår som den ble gitt av Joe Wallin 12. desember 2013 - 16:52 Elliot, jeg vet ikke om det er men gitt slutten på Året er avsluttet Jeg vil oppfordre deg til å møte skattadirektør med en gang. Ved rs 13 januar 2014 - 20:20 Joe, jeg hadde et stort firma, hjalp meg med å utstede lager da vi fikk vår første store (1,5 M) investor8211I, som hadde flere rådgivere med aksjer for sine tjenester og lovet å utstede aksjer senere. Et og et halvt år senere utstedte jeg aksjen til en fin verdsettelse8212, men bokstavene jeg ga til rådgiverne på 8220vested8221 av selskapet ble gjort i tider med varierende verdivurdering (2M til 4,5M og senere mer for investorer). Vi har det vanskelig å få et klart svar på skattebehandling8212 og jeg føler at jeg har blitt brutalt mislyktes av det store nasjonale advokatfirmaet8211Vi spurte spørsmål og fikk ikke svarte svar og gikk videre. Jeg har en person som vil se ut som de har 150k aksjer i bytte for arbeid for utleie, og andre med 40K aksjer for tjenester. Siden de ikke er omsettelige eiendeler, reduserer vi skatteforpliktelsen dersom det er hvor og når jeg skal utstede 1099-tallet for å gjøre dette ser ut som kompensasjon gitt til rådgivere. Har du noe råd RS Av Joe Wallin 13 januar 2014 - 20:24 Jeg er glad for å prøve å hjelpe. Ønsker å ringe meg på 206 757 8184 Ved 14. januar 2014 - 5:52 Min bedrift tilbød meg bare 5000 aksjer med begrenset aksje med en rettferdig markedsverdi på 0,90 (eksempelverdier). I tillegg til papirene som ble tegnet for å motta aksjene, inkluderte de en ferdig fylt 83 (b) skjema som viser den virkelige markedsverdien som 0,00 (ikke en eksempeldivelse) og beløpet jeg betalte for det ved 0 (som er riktig ). Er det greit for dem å si at den rettferdige markedsverdien er 0 Ekstra info: Vi er en liten oppstart, og jeg vet at 0.90-verdien ble brukt nylig med hensyn til (vellykket) å skaffe ny finansiering. At 0.90-verdien ikke er inkludert hvor som helst i begrenset lageravtale selv. Takk på forhånd Av Joe Wallin 14. januar 2014 - 5:55 Jeg tror du kan liste null som verdien. Gledelig å diskutere på telefonen. 206 757 8184. Av StephenJacob 14. januar 2014 - 11:52 I motsetning til Joe, er jeg ikke en advokat, så ta det jeg sier med en klype salt, men 8230 som høres veldig fiskig ut til meg. Med mindre selskapet solgte alle sine eiendeler og deretter satse på de resulterende kontanter på rødt (og tapt), tror jeg ikke at aksjene kan verdsettes til 0,00. Så lenge selskapet er verdt noe, må aksjene (følgelig) være verdt noe. En ferdigfylt 83 (b) høres underlig ut, og jeg frykter for andre ansatte som kanskje har trodd det og kjøpt aksjer og arkivert skatt basert på forutsetningen. Jeg vil si, jeg tror ikke verdien av aksjen må samsvare med prisen den siste investoren betalte for det. Hvis jeg forstår riktig, kan de ha betalt over oddsen for foretrukne aksjer eller for retten til å kjøpe inn til et selskap som trengte motivasjon til å godta finansieringen. Men hvis investorer betalte 0,90, vil jeg gjette lageret ditt må ha en verdi på minst en anstendig del av det. Det skriker 8220AUDIT8221 til meg. Av Scott 26. februar 2014 - 12:37 Mitt problem er at jeg allerede (og feilaktig) har innlevert et 83 (b) valg for berørte aksjer. Er dette noe som jeg trenger å gå gjennom IRS å tilbakekalle Eller siden det var en unødvendig form, vil det bare bli ugyldig og ikke kreve noen handling fra meg Av Joe Wallin 26. februar 2014 - 12:57 Når du arkiverte skjemaet , indikerte du at verdien av aksjene du mottok, var den samme som prisen du betalte. Av Joe Wallin 26. februar 2014 - 16:08 Jeg tror de fleste skatterevisorer og advokater vil fortelle deg at det er en ufarlig feil hvis det var ingen inntekt å rapportere, fordi du rapporterte at verdien du mottok var lik det du betalte for eiendommen. Kanskje et annet medlem av samfunnet her vil chime inn hvis de er uenige. Du kan også legge inn dette spørsmålet til Quora for å se om noen er uenige. Standard disclaimer8211this doesn8217t utgjør juridisk eller skattemessig rådgivning. Av Mayer 1 juni 2014 - 2:19 PM Flott bloggemne. Jeg ble nylig ansatt av en oppstart som ga meg 35.000 aksjer i stedet for kontanter for min konsulenttjenester. Jeg har ikke betalt noe for aksjene, og de er fullt opptjent. Parallelverdien ble oppført som 0.0001. For det første, vil jeg ha nytte av å sende inn en 83b For det andre, selv om jeg ikke har betalt noe for disse aksjene, teller IRS dem Hvordan skulle jeg beregne skatteforpliktelsen Ved Mayer 1 juni 2014 - 2:21 pm Beklager, på den andre delen jeg mente at IRS ser de tildelte aksjene som skatteforpliktelse8221 I utgangspunktet må jeg betale skatt på aksjer jeg ikke kjøpte og har knapt noen verdi. ) Av Joe Wallin 2 juni 2014 - 11:41 Vil du ringe meg på 206 757 8184 og vi kan gå over Kort historie8211 Hvis aksjene er fullt opptjent, er det ikke 83 (b) valg som må arkiveres, fordi du skal bli belastet på fullverdien ved mottak. Du bør konsultere en advokat eller skattemessig som raskt kan gjennomgå dokumentene med deg, for å bekrefte at de faktisk er fullt opptjent. Du er beskattet på deres verdi som om selskapet betalte deg penger. Hvis du er en uavhengig entreprenør, vises den på et skjema 10998211 eller skal. Av Thomas 6 juli 2014 - 9:53 Joe 8212 flott blogg. Jeg ble nylig ansatt ved oppstart der jeg fikk egenkapital som vesker over en tidsplan (slik at den oppfyller servicebehovet). Jeg vil gjerne velge 83b, men jeg vet ikke den rettferdige markedsverdien. Siden jeg kjøpte aksjene, har jeg ikke noe grunnlag (det vil si at jeg ikke betalte X per aksje for Y-aksjer), men tilskuddene er i stedet for en prosentandel av selskapets 8217s egenkapital. Avtalen fastsetter at enhver aksjemarked kan kjøpes tilbake av selskapet dersom ansettelsen avsluttes basert på en verdsettelsesformel som fungerer som en flertall av inntekter (forskjellig flertall basert på om jeg eller firmaet slutter). Spørsmål 8212 hvordan kan jeg gjøre et anslag på gjeldende FMV av tilskuddet som passer innenfor IRS-parametere Hvis jeg kan få noen eksisterende inntektsnumre fra selskapet og bruke formelen, er det tilstrekkelig Merk at inntektene er svært små og gitt hvordan Mye av en oppstart er dette (noen få gutter), jeg kan kanskje argumentere for at verdien er nær null (det er ingen eksterne investorer som har investert og dermed verdsatt firmaet på dette tidspunktet, ingen uavhengig vurdering er gjort , etc). Takk Av Joe Wallin 6. juli 2014 - 10:06 Jeg vil oppfordre deg til å ansette en skatterådgiver med en gang. Så du savner en deadline. Hvis du ringer til meg på 206 757 8184 eller email meg via email160beskyttet, kan jeg prøve å hjelpe deg med å finne noen. Av Lida 15 september 2014 - 17:27 Jeg leste mange interessante innlegg her. Sannsynligvis bruker du mye tid på å skrive, jeg vet hvordan du sparer mye arbeid, det er et online verktøy som skaper unike, google-vennlige artikler på få minutter, bare skriv inn google 8211 laranitas gratis innholdskilde Av hugh martin 11. oktober, 2014 - 11:26 Hva er 83b-ekvivalenten for utenlandske investorer i USA-selskap Av Eric Kwok 18. november 2014 - 10:25 på slutten av denne bloggen, nevnte du 8220An 83 (b) valget må arkiveres med IRS innen 30 dager etter mottak av eiendommen, en kopi skal innleveres med selvangivelsen til den som foretar valget, og en kopi må gis til selskapet.8221. I 2013 er firmaet mitt pre-IPO, og jeg trener tidlig i ISO. 83 (b) ble arkivert innen 30 dager med kvittering fra IRS. Jeg ga også en kopi til firmaet mitt. Det eneste jeg glemte å gjøre er å sende en kopi av 83 (b) sammen med 2013-avkastningen min. Er det et problem, bør jeg gjøre det opp ved å sende det med min 2014-avkastning. Av Jodi 24. november 2014 - 12:07 Kan et S Corp-selskap sende et 83b-valg Av Ryan 10. mars 2015 - 10:56 Joe takk for denne kolonnen jobbet jeg litt med oppstart i 2014 og for betaling skulle jeg motta RS. Jeg fylte ut en avtale som inneholdt en forhåndsdefylt 83b, levert av deres advokater, og ble rådet til å fullføre det. Selskapet avsluttet aldri å utstede aksjer (ikke et godt drevet selskap) og jeg har ikke noe bevis for eierskap i det hele tatt, annet enn avtalen som mangler sertifikatnumre og overføringsdatoer (nesten som de hadde til hensikt å utstede, men ikke). Nå er skattetiden her og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg arkiverte 83b riktig, og IRS kvitterte kvittering, men jeg ble aldri betalt faktisk. Det er også min forståelse at ved å gjøre 83b-valget, bør dette ha blitt behandlet gjennom selskapets lønnsdepartement. Jeg har ennå ikke mottatt en W-2 som fører meg til å tro at dette didn8217t forekommer heller. Hva skal jeg gjøre med skatt Er IRS kommer til å forvente en w-2 fra dem som skal bli oppført Jeg tror at selskapet ikke lenger er som det var en oppstart. Takk for din hjelp, jeg setter pris på det. Av Joe Wallin 14. mars 2015 - 11:12 Glad for å diskutere på telefonen. 206 669 0997 Av karin meyer 27. august 2015 - 11:39 Forhåpentligvis har denne tråden blitt helt død. Jeg har motstridende råd om behovet for en 83b-filing for en multi-medlem LLC, med 5050 eierskap mellom sine to medlemmer. I vår driftsavtale oppgir vi også at en avtagende prosentandel av det eierskapet er gjenstand for tilbakekjøpsopsjon til rettferdig markedspris i tilfelle et medlem forlater eller dør. Dette etterligner ideen om å vinne, men faktisk tror jeg at vi alle eier våre aksjer direkte siden selv i tilfelle vi forlater, mottar vi Fair Market Price. Er dette i tråd med din forståelse Takk for alle de gode rådene Ved JB 13. september 2015 - 21:26 Interessant spørsmål Karen 8211 var du i stand til å finne en løsning Av Michael 7 desember 2015 - 11:30 Jeg arkiverte en 83B innenfor 30 dager til IRS, men jeg fikk aldri svar tilbake. Jeg sendte den gjennom sertifisert post, så jeg har en bekreftelse fra IRS-avdelingen at de mottok den, men jeg fikk ikke en kopi av 83B-ryggen min. Det er forbi de 30 dagene. Hva skal jeg gjøre nå Takk for ditt råd Ved S-corp Valg 19. januar 2016 - 6:00 8230 83 (b) Valgoppstartsloven Blogg § 83 (b) Valg gir mulighet for skattebetaleren til å velge å bli beskattet på tidspunktet for kvitteringen av eiendommen. 8230 Av Raoul Duffy 1. februar 2016 - 11:45 Jeg innlemmet mitt firma tilbake i mai 2014. På den tiden kjøpte min partner og jeg aksjer fra selskapet direkte. Tre måneder senere bestemte vi oss for å endre den opprinnelige grunnleggerkjøpsavtalen for å introdusere noen innkjøpsbetingelser (inntjening over 4 år, og begynner å vestre umiddelbart i juli 2014). Fordi aksjene i utgangspunktet ble solgt i mai 2014 uten noen inntjening på den tiden (og derfor ingen risiko for fortabelse), fortalte min advokat meg i juli 2014 at jeg ikke behøvde å sende inn en 83 (B) valg. Min advokat nevnte at kravet om å sende en 83 (B) valg kun gjelder hvis aksjene ble opprinnelig utstedt med forbehold om fortabelse, og i mitt tilfelle var aksjene utstedt i mars og på den tiden var ikke gjenstand for fortabelse og derfor var det ikke nødvendig med skjema å bli arkivert. Er dette riktig, eller var jeg ment å legge inn 83 (B) - formen på tidspunktet for aksjekjøpsavtalen endring når vi introduserer noen opptjeningsvilkår Hvis min advokat var galt, er det en måte å rette opp denne feilen av Raoul Duffy 1. februar, 2016 - 12:41 En avklaring om spørsmålet ovenfor: I juli da vi introduserte fortjenestevilkårene i aksjekjøpsendringen, holdt min partner og jeg teknisk ansvar for eierskapet av aksjene (siden vi tidligere hadde kjøpt dem i mai), men inntjeningsbetingelsene som vi ble enige om, ble formulert slik som i tilfelle av avgang ville selskapet ha rett til å tilbakekjøpe de ikke-solgte aksjene fra partnerne. Av Anne Guo 8. april 2016 - 09:06 Kan du sende 83 b-valget bare 1 gang og bare innen 30 dager etter aksjestøtten Og er det innen 30 dager etter startdato eller 30 dager fra aksjebeviset Hvis jeg vil å utføre tidlig trening på uveide aksjeopsjoner utenfor 30-dagersperioden, er det noe annet jeg kan gjøre Av Ben S 30. april 2016 - 6:41 Jeg er grunnlegger av et nytt selskap. Min regnskapsfører har sagt at vi burde legge inn en 83 (b), men advokat for firmaet mitt sa at vi ikke trenger det fordi grunnleggerne aksjer vi får, er fullt berørt umiddelbart uten restriksjoner. Jeg ønsker ikke å ta en rask beslutning her da kostnadene for meg på veien kan være betydelige, men kan du hjelpe meg å forstå hvorfor det noen gang ville være et tilfelle at vi trenger et 83 (b) valg på aksjer som er fullt utatt til klokkeslett for kvittering Med madden mobilmynter 6 mai 2016 - 7:05 pm takk så mye for nettstedet ditt, det hjelper mye. Av Josh Kanow 11. mai, 2016 - 9:53 Når akkurat må jeg legge inn 83. b valg Jeg legger inn våre vedtekter for Wyoming i dag, og det står at vår C-corp har myndighet til å utstede 9.000.000 felles og 900.000 foretrukket. Har vi tretti dager til å arkivere nå eller er det når vi gir våre grunnleggere deres utstedelsesskjemaer. Av Joe Wallin 30. mai 2016 - 1:12 pm Kjører fra når du faktisk mottar aksjene dine. Ikke dato for innlemmelse. Men, ansett en advokat for å hjelpe deg Av nancy wang 21 mai 2016 - 19:00 er 83 (b) bare for vanlig lager, hva med serie A foretrukket lager Ved CSGO 1. juni 2016 - 07:10 takk med hensyn til innredning av så vesentlig emne Ved å starte opp 10. juni 2016 - 12:56 Er det tilrådelig for grunnleggerne å starte opp med å alltid legge inn en seksjon 83 (b) valg Forutsatt at alle aksjene er hentet fra dag ett. Min forutsetning er at ved å innlevere et 83 (b) valg, vil skattegrunnlaget for aksjene forbli til den verdi som er angitt på valget da valget ble foretatt (som er basert på antatt verdsettelse av selskapet ved startdatoen). Dette innebærer også at aksjene vil bli beskattet til kapitalgevinstraten (i stedet for en personlig inntektsskattesats) dersom en av grunnleggerne bestemmer seg for å gå ut av virksomheten. Ved Megan 3. september 2016 - 10:53 Skal jeg plage arkivering en 83b hvis jeg planlegger å forlate firmaet mitt før jeg er fullt opptatt Hvis jeg fil, må jeg betale skatt på 75000 av egenkapitalen. Jeg vil sannsynligvis gå når jeg bare er 25. Ved KGallo 9. september 2016 - 1:17 Når begynner 30-dagersperioden Når opsjonene er gitt per avtalen eller når alternativene faktisk utøves. Takk Av James Yoon 13. september 2016 - 10:02 Har noen brukt nettside 83bforms Det ser ut til at det gjør at du kan sende innlegget på nettet, men jeg ønsket å få en mening fra noen andre først. Har noen brukt det ved 83 (b) Forespørsel 20. oktober 2016 - 9:53 am Hva skal innleveres på 83 (b) dersom tilskudd (gjenstand for fireårig opptjening på årsbasis) er for en av fremragende enheter i stedet for et hardt nummer Er den innledende 83 (b) det beregnede harde nummeret og deretter en annen 83 (b) må arkiveres hver gang det er en etterfølgende investering som medfører økning av det opprinnelige harde nummeret Ved maje style 11 november , 2016 - 1:10 am Av Keith 19. november 2016 - 10:57 Jeg sendte en 83-b for privat selskapsbeholdning i desember 2015, og betalte skatt på forskjellen mellom en 42 prosent pris og FMV på 1,06 på treningstidspunktet. I år 1. november ble det private selskapet kjøpt av et offentlig selskap for 12,50 per aksje, og de uveide aksjene fra treningen min ble omgjort til RSU8217s av det nye selskapet (som har en aksjekurs på 75). De foreslår å arkivere en SECOND 83-b for disse uvestede aksjene. Jeg vil gjerne forstå hva jeg skal bruke som 8220amount paid8221 for disse RSU8217s. Deres FMV på RSU8217s på oppkjøpsmeldedatoen var 75. Jeg vil ikke ende opp med å betale skatt tidlig på forskjellen mellom 12,50 og 1,06 hvis jeg kan utsette det til de selger aksjene. Skal jeg rapportere 8220amount paid8221 som lik prisen på tidspunktet for selskapets oppkjøp. I så fall ville beløpet betalt være 75 og FMV ville være 75 og det ville ikke være nåværende skattemessige konsekvenser. Senere, når jeg vest og selger disse aksjene, vil jeg prøve å få LT gevinster behandling. Gjør 75-prisen og 75 FMV-en for en 83-b-skjema fornuftig, eller gjør jeg det galt? Takk. Ved Joe Wallin 19. november 2016 - 7:23. Vil du foreslå at du ansetter noen til å hjelpe. Jeg tror dette er lengre frem og tilbake på et nettsted. Denne nettsiden er kun tilgjengelig av advokat - eller advokatfirmaets utgiver for utdanningsformål, samt å gi generell informasjon og en generell forståelse av loven, for ikke å gi spesifikk juridisk rådgivning. Ved å bruke dette bloggstedet forstår du at det ikke er noen advokatklient forhold mellom deg og nettstedutgiveren. Nettstedet bør ikke brukes som erstatning for kompetent juridisk rådgivning fra en lisensiert profesjonell advokat i din stat. Tanker og kommentarer til loven om oppstart. Brakt til deg av Davis Wright Tremaine